Přijďte se otestovat!

Tiskové zprávy Mensy ČR:
Mensovní testování IQ stále probíhá ve velkých městech – Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Karlovy Vary, Hradec Králové, Liberec. Termín testu je nutné předem rezervovat. IQ test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí, testovat se mohou i děti od 5 let. Navíc výsledek mensovního testu je akceptován místo přijímacího řízení na VUT FIT v Brně a na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně je akceptován současně s výborným prospěchem na střední škole.
Cvičný IQ test připravený Mensou ČR          Seznam.cz liga pro střední školy v ABAKU