Mensa ČR

Kontaktní e-mail
sekretarka@mensa.cz

Poštovní adresa
Španielova 1111/19, 16300 Praha 6 - Řepy

Kancelář Frýdek-Místek
Na Poříčí 595, budova B, 738 01 Frýdek-Místek

Bankovní spojení
č. ú. 5500450000/4000 (Expobank CZ - účet pro placení členských příspěvků)
č. ú. 2700060273/2010 (FIO banka - účet určený pro provozní činnosti Mensy, není určen pro placení členských příspěvků)
č.ú. 44400444/5500 (Raiffeisenbank - není určen pro placení členských příspěvků) 

IČ: 45248591

Registrace u spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 2058.

Právní forma: Mezinárodní nevládní organizace 

Rada Mensy

 Petr Mazal
petr.mazal@mensa.cz
737 329 360
předseda
členská základna, zahraničí
Petr Mazal

Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
603 726 030
1. místopředseda
aktivity 
Tomas Blumenstein

Petr Čavojský
petr.cavojsky@mensa.cz
724 046 888
místopředseda
Mensa gymnázium
Petr Čavojský

Dana Havlová
dana.havlova@mensa.cz
607 886 874
místopředsedkyně
testování, nadané děti 
administrativa testování 


Tomáš Kubeš
tomas.kubes@mensa.cz
608 299 286
člen Rady
časopis

Tomáš Kubeš

Hana Vantuchová
hana.vantuchova@mensa.cz
737 903 740
ekonom
Hana Vantuchová

Hana Kalusová
hana.kalusova@mensa.cz
777 004 678
členka Rady
PR a grafika
 
Hana Kalusová

Pavel Terber
pavel.terber@mensa.cz
604 750 324
člen Rady
místní skupiny
SIGy - zájmové skupiny 
Pavel Terber

Martin Sedláček
martin.sedlacek@mensa.cz
602 392 662
člen Rady
internet 
Martin Sedláček

Administrativa

Zuzana PolákováZuzana Poláková   
administrativa členské základny
721 216 108
sight@mensa.cz
zuzana.polakova@mensa.cz


Kancelář Frýdek-Místek
Magdaléna Pavelková
Jarmila Rožnovská
595 171 519
kancelar@mensa.cz


Časopis
Tomáš Kubeš
redakce@mensa.cz

Webmaster
Čestmír Kalus
webmaster@mensa.cz

Mensa gymnázium, o. p. s.
Španielova 1111/19
16300 Praha 6 - Řepy
tel./fax +420 257 328 786
info@mensagymnazium.cz
www.mensagymnazium.cz