92 logických úloh nejlépe vyřešili Martin, Václav a Ondřej

Praha, 30. listopadu 2015

Martin Reichl (11), Václav Trpišovský (13) a Ondřej Motlíček (17) dnes v Míčovně Pražského hradu zvítězili ve finále Logické olympiády. Za svůj výkon získal každý z nich notebook. Schopnosti soutěžících prověřilo hned několik bloků, ve kterých řešili různorodé logické úlohy v mnoha formách – od písemného testu, přes promítané úlohy, na které odpovídali stiskem hlasovacího zařízení, přelévání vody až po interaktivní část obsahující skládání slov, obrazců a kostek.

Celkem se Logické olympiády letos zúčastnilo 58 265 žáků z 2 909 škol České republiky. Jde již o osmý ročník soutěže, kterou Mensa České republiky pořádá od roku 2008. Do závěrečného finále z krajských kol postoupilo 197 nejlepších. Soutěžili v úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatné logické uvažování a pohotové rozhodování. Vítěz kategorie A (1. stupeň ZŠ) Martin navštěvuje ZŠ a MŠ Chodov v Praze, kategorie B (2. stupeň ZŠ) Václav je ze školy Open Gate v Říčanech a kategorie C (studenti SŠ) Ondra navštěvuje gymnázium v Šumperku.

“Naše soutěž je i o hledání skrytých talentů,” řekl Petr Mazal, předseda Mensy ČR. “Je výborné, pokud se talentovaný žák či student sejde s učitelem, který jeho nadání rozpozná, inspiruje jej a nadále rozvíjí. Zodpovědný učitel pátrá po talentu svých studentů.” dodal.

Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje původní a inovativní přístup. “Nadání se u dětí projevuje také kreativitou,” uvedl Mazal. “Děti se zajímají o různá fakta nebo rády samy hledají řešení hádanek a problémů. Na druhou stranu se někteří vůbec nemusí ve škole jako talentovaní projevovat a potom je dobře, pokud se odhalí v této soutěži.”

Mensa je nevýdělečná mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, česká pobočka existuje od roku 1991 a sdružuje nyní 4 000 dětí i dospělých. Mensa ČR je zřizovatelem Mensa gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, zřizuje Kluby nadaných dětí, pořádá pro děti letní kempy, pobytové nebo příměstské tábory a provádí testování IQ veřejnosti. 

Logickou olympiádu podpořila Nadace The Kellner Family Foundation, škola Open Gate School a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako výraz podpory rozvoje nadání příštích generací.

Kontakt:
Petr Mazal
předseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
737 329 360 

Hana Kalusová
členka Rady Mensy, PR
hana.kalusova@mensa.cz 
777 004 678 

www.logickaolympiada.cz
www.mensa.cz 

 

Generální partneři Logické olympiády

Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme, který je celosvětově uznáván univerzitami, včetně těch nejprestižnějších, a na některých nahrazuje přijímací zkoušky. Posláním školy je nabídnout studijně nadaným mladým lidem možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na jejich rodinné či finanční zázemí. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího  programu s názvem Otevíráme brány, který podporuje všestranný rozvoj žáků. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR, ale i s mezinárodně uznávaným programem IB The Primary Years Programme.

Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, byla založena v roce 2009 s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nadace poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům.