Logická olympiáda 2019

Praha, 19. září 2019

Mohyla lva

Dokážete vyřešit přesmyčku z titulku? A co třeba řada čísel 1, 2, 4, 7, 12, 20 – jaké bude další? Kdo je syn dcery mého otce? A když jedna tkanička do bot má dva konce, kolik konců má 3 a půl tkaničky do bot?

Podobné logické úlohy řeší děti a studenti ve věku 3 – 20 let v soutěži Logická olympiáda, do které právě probíhá registrace na stránkách www.logickaolympiada.cz. Tato soutěž je svým pojetím unikátní, protože zde nerozhodují získané vědomosti, ale logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku. A právě proto mohou soutěžit děti z mateřských škol stejně tak jako z těch základních či středních. Účast v soutěži je navíc dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí intelektové nadání. Případný úspěch dítěte v soutěži tak může být zajímavou informací jak pro rodiče, tak pro školu. Registrace do soutěže je možná do 30. září.

Základní kolo soutěže probíhá online – soutěžící jej mohou řešit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu. Účast v soutěži je zdarma a navíc mohou děti vyhrát zajímavé věcné ceny již v krajském kole, které se ve všech krajích ČR uskuteční 1. listopadu.

Logickou olympiádu pořádá Mensa České republiky, kterou v její snaze o identifikaci nadání a rozvoje inteligence dětí podporují i další subjekty. Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Soutěž podpořilo také MŠMT, mnoho krajů, měst a obcí a také komerčních subjektů a jednotlivců.

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace.  Mensa České republiky byla založena v roce 1991 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Kontakt:
Zuzana Poláková, hlavní koordinátorka Logické olympiády
zuzana.polakova@mensa.cz, 770 177 926

www.logickaolympiada.czwww.mensa.cz 

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o.: na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dětských domovů nebo z finančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou nejen k tomuto  účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi. Stipendium od nadace získalo již 340 gymnazistů Open Gate, z nichž 49 je z dětského domova nebo žije v pěstounské péči. Na Open Gate učíme tak, jak bychom se sami chtěli učit: interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na jazyky a osobní talent studentů. Studenti si mohou vybrat, zda Open Gate zakončí absolvováním celosvětově uznávané maturitní zkoušky International Bacalaureate (IB) a českou maturitní zkouškou. Nebo si zvolí jednu z těchto zkoušek. Více informací na www.opengate.cz.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových, se věnuje především podpoře vzdělávání. Projekt Open Gate umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu znevýhodněným studentům díky sociálním stipendiím. Dále nadace udílí granty z projektu Univerzity absolventům českých středních škol, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních i českých vysokých školách. Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Proto nadace iniciovala a financuje projekt Pomáháme školám k úspěchu, ze kterého poskytuje vybraným základním školám prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zvyšovat kvalifikaci a učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům.  Více informací na www.kellnerfoundation.cz.

Řešení: hlavolamy, 33, synovec, 8