Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc.

Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. Vyhlášení výsledků hlasování členů Mensy proběhlo na Valné hromadě Mensy ČR v Praze 11. 6. 2011. 

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě. O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Laureátka ceny obdržela pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci. 

K ocenění, které převzala z rukou Ing. Tomáše Blumensteina, předsedy Mensy ČR, profesorka Illnerová uvedla: „Mám z ceny skutečně velkou radost, vysoce si vážím toho, že tak nadaní lidé mne ocenili. Myslím, že to, čeho člověk dosáhl, nebylo ani tak díky talentu, ale že to bylo také díky velké píli, myslím, že volní vlastnosti jsou stejně důležité, a přeji všem členům Mensy, aby se jim v životě dařilo a aby svůj talent uměli hezky uplatnit a prodali ho.” 

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2011 byli (v abecedním pořadí): Kateřina Havlíčková – ekonomka, průkopnice vzdělávání nadaných dětí, prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc. – zakladatel jaderných věd v České republice, prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. – přední pediatr, alergolog a imunolog, odborník v oboru průduškové dětské astma, prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. – profesor informatiky, děkan fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. V minulém roce Mensa České republiky udělila Čestné uznání astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

 

Ing. Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030

 

Eva Stejskalová
tisková mluvčí Mensy ČR
tel.: +420 602 458 217
eva.stejskalova@mensa.cz

 

Mgr. Zuzana Šimková 
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 109

 

 

 „Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. převzala z rukou předsedy Mensy ČR Ing. Tomáše Blumensteina ocenění Čestné uznání. Autor fotografie Luděk Kovář.“