Jak rozvíjet inteligenci dětí? Odpoví konference Mensy ČR

Praha, 11. března 2014 

Významní zahraniční hosté - MUDr. Ranko Rajović a PhDr. Jolana Laznibatová, CSc přijali pozvání na Konferenci zaměřenou na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí, kterou pořádá Mensa ČR. Konference proběhne ve čtvrtek 13. března v Poslanecké sněmovně a v pátek 14. března na Mensa gymnáziu.

 „Ve skutečnosti inteligence nezávisí pouze na počtu nervových buněk (genetický potenciál), ale na počtu vazeb mezi neurony (synapse). Výzkumy uvádění, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let.“ vysvětluje dr. Rajović, autor metody NTC Learning a člen pracovní skupiny pro nadané děti Mensy International. Program NTC Learning, který Dr. Rajović na konferenci představí, využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Program přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a při zmírňování poruch učení.

Druhý zahraniční host, Dr. Laznibatová je zakladatelkou a ředitelkou Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Kromě této školy koordinuje na celém Slovensku síť 28 škol, které se zaměřují na vzdělávání nadaných dětí. Tématem její přednášky bude identifikace a způsob vzdělávání nadaných dětí uplatňovaný na Slovensku. Na programu budou dále přednášky na téma strategie rozvoje nadání v základní škole, rozjezdu třídy pro nadané děti a výuky v ní, ale i praktické nápady a náměty odborníků pracujících s nadanými dětmi.  

Celkově konference přilákala téměř 200 účastníků, především pedagogů ze základních i mateřských škol, ale i pracovníky krajských úřadů, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, Pedagogických fakult univerzit, a dalších organizací. Záštitu nad konferencí převzal poslanec parlamentu Mgr. Roman Sklenák.

„Velmi si vážíme vzrůstajícího zájmu o problematiku nadaných dětí. Včasná identifikace a následná podpora talentů je jistě dobrou investicí nejen pro dítě samotné ale do budoucnosti celé společnosti,“ říká Tomáš Blumenstein, jeden z organizátorů konference a zároveň předseda Mensy ČR.

 

Kontakt:

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
603 726 030

http://deti.mensa.cz/konference2014