Jan Švejnar post ministra školství neplánuje, ale doporučení pro oblast školství má

Praha 26. května 2010 

„Pro konkurenceschopnost ekonomiky je lidský kapitál zásadní. Největší potřebu českého školství vidím v důrazu na kvalitní vzdělání a rozvoj nadání studentů na všech úrovních,“ řekl Jan Švejnar v debatě se zástupci Mensy ČR. Podle Švejnara je důležitá včasná identifikace schopností studentů a prostor pro jejich realizaci. Jako příklad uvedl americký systém školství. Ten zahrnuje vzdělávací instituce, které vyplňují celé kvalitativní spektrum od základních po špičková centra vzdělanosti. Studenti mají možnost jednoznačného srovnání s vrstevníky a vzdělávací systém je prostupný na všech stupních tak, aby si každý student mohl vybrat školu odpovídající jeho schopnostem a nasazení. Švejnar zdůraznil také potřebu důrazu na matematiku, logické myšlení a výuku angličtiny. 

„Pan Švejnar velmi dobře vyjádřil to, o co se svou činností snaží i Mensa. Rozvoj individuálních nadání žáků považujeme za zásadní a naše projekty se snaží vyplnit pomyslnou díru ve vzdělávacím systému, která v této oblasti stále přetrvává,“ řekl předseda Mensy Ing. Tomáš Blumenstein. Mensa ČR se problematikou nadaných dětí zabývá dlouhodobě. Spolupracuje se školami, které aktivně pracují s talentovanými studenty, organizuje soutěž Logická olympiáda, porádá letní campy, poskytuje poradenství rodičům nadaných dětí a spolupracuje s dalšími odbornými institucemi.

 

Kontakt:

Alena Novotná
alenka@mensa.cz
tel. +420 608 119 150
www.mensa.cz