Mensa poskytne školám návod, jak vzdělávat nadané děti

Praha 1. listopadu 2010 

 

Jak vzdělávat mimořádně nadané žáky a studenty v našich běžných základních a středních školách – to je cílem konference, kterou na 12. listopadu připravila organizace sdružující nadprůměrně inteligentní lidi Mensa ČR. Je určena zejména ředitelům a pedagogickým pracovníkům jednotlivých škol a jejím smyslem je poskytnout školským institucím praktickou pomoc při výuce a rozvíjení šikovných dětí s nadprůměrným IQ.

„Záměrem celé konference, kterou jsme nazvali Mensa pro školy, je zpřístupnit školám, ale i školkám, odborníkům a potažmo i rodičům co nejvíce materiálů, vzájemných kontaktů a informací využitelných při péči o nadané děti a mládež,“ vysvětluje význam této aktivity Václav Fořtík, místopředseda Mensy ČR a předseda rady pro Dětskou Mensu ČR. V této oblasti má totiž podle jeho slov české školství stále poměrně značné rezervy, navzdory tomu, že některé školy již věnují vzdělávání mimořádně talentovaných žáků vysokou pozornost a v mnohých vznikly ve spolupráci s Mensou ČR buďto kluby či dokonce třídy pro nadané děti.

Účastníci konference tak získají přehled o tom, jaké didaktické pomůcky, materiály, pracovní listy, publikace, hry, hlavolamy, nebo webové stránky lze využít ve výuce nadaných žáků, dozví se také o možnostech vzdělávání pedagogů, financování péče o nadprůměrně inteligentní děti, či možné podpoře ze strany Mensy ČR. „Ve spolupráci se školami pořádáme například dny deskových her, herní kluby, testování IQ, semináře, nebo přednášky, ale můžeme také zprostředkovat kontakty na jiné školy s podobným zaměřením pro realizaci společných projektů a podobně,“ naznačil možnosti podpory Mensy ČR při vzdělávání nadaných dětí Fořtík. Mensa navíc podle něj rozbíhá také zcela nový projekt, který je zaměřen na rozvoj schopností předškolních dětí a má návaznost na první stupeň základních škol. 

Dostatečný prostor bude dán také vzájemné výměně zkušeností jak mezi pedagogickými pracovníky, tak i mezi představiteli nevládních neziskových organizací, rodiči i zástupci Mensy.

Konference s názvem Mensa pro školy se uskuteční 12. listopadu od 9:30 do 14:30 hodin v prostorách Kulturního domu Průhon v Praze 17. Podrobné informace o této akci i s programem konference a přihlašovacím formulářem naleznete na www.mensa.cz.

 

 

Mensa ČR

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa České republiky byla založena v roce 1989 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi.

 

Kontakt:

Václav Fořtík
Místopředseda Mensy ČR
Předseda rady pro Dětskou Mensu ČR
tel. +420 603 234 368

 

Eva Stejskalová
PR
eva.stejskalova@mensa.cz
tel.: +420 602 458 217

www.logickaolympiada.cz 
www.mensa.cz