Konference o nadaných dětech v Prostějově přilákala sto dvacet účastníků

Prostějov, 12. listopadu 2013 

Ve středu 13. listopadu 2013 se v Národním domě v Prostějově koná Konference zaměřená na rozvoj nadání, vzdělávání a identifikaci nadaných dětí, kterou pořádá Mensa ČR.  

Konference se zúčastní přes sto dvacet pedagogů ze základních i mateřských škol a zájemců z celé republiky, kteří si poslechnou přednášky a zkušenosti odborníků a praktiků z oblasti rozvoje nadání. „Touto konferencí chceme pedagogické i rodičovské veřejnosti nabídnout přednášky špičkových odborníků z celé republiky i ze zahraničí. Vzdělávání a rozvoj nadání je u nás stále poměrně opomíjenou oblastí. Přitom právě včasné podchycení a následné zapálení talentů bude mít zásadní vliv na konkurenceschopnost každého města či regionu.“ říká Tomáš Blumenstein, jeden z organizátorů konference a zároveň předseda Mensy ČR. 

Hlavní přednášející bude PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., zakladatelka a ředitelka Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislavě. Kromě této školy koordinuje na celém Slovensku síť 28 škol, které se zaměřují na vzdělávání nadaných dětí. V první části dr. Laznibatová promluví o identifikaci nadaných dětí z pohledu psycholožky, ve druhé části se pak bude zabývat způsobem vzdělávání nadaných dětí. Na programu konference budou dále přednášky na téma strategie rozvoje nadání v základní škole, rozjezdu třídy pro nadané děti a výuky v ní ale i praktické nápady a námětů z Klubů nadaných dětí, jejichž zakládání Mensa ČR podporuje, a kterých v současné době po celé republice funguje téměř třicet.  

„Kluby nadaných dětí jsou odpoledním kroužkem, jejichž cílem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.“ říká Dana Havlová, místopředsedkyně Mensy ČR.

Kromě pomoci při zakládání Klubů nadaných dětí se Mensa ČR aktivně podílí na zavádění metody NTC do mateřských školek a organizuje soutěž Logická olympiáda, které se letos zúčastnilo přes 41 000 dětí z celé ČR.

Nad konferencí převzal záštitu primátor Prostějova Miroslav Pišťák, který konferenci slavnostně zahájí.

 

Kontakt:

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030

http://deti.mensa.cz/konference2013