Logická olympiáda - hledáme chytré děti a studenty

Praha, 4. srpen 2015

V srpnu byla zahájena registrace soutěžících na již osmý ročník Logické olympiády, soutěže pořádané Mensou České republiky. Registrace probíhá do 30. září na adrese www.logickaolympiada.cz

Logické olympiády se v minulém roce zúčastnilo 49 035 soutěžících z 2 056 škol, což je o 7 926 soutěžících a 87 škol více než v roce předchozím.

Soutěž nabízí úlohy zaměřené nikoliv na naučené vědomosti, ale na pohotovost, samostatnost a rychlost uvažování. „Naším cílem je obrátit pozornost dětí i veřejnosti ke specifickému nadání, kterým je schopnost logického myšlení a samostatného uvažování. Může se stát, že v soutěži vyniknou i žáci, kteří ve škole dosahují průměrných výsledků. Záměrem je v první řadě rozpoznat toto individuální nadání a poté napomoci jeho rozvoji,“ vysvětluje Petr Mazal, předseda Mensy ČR a koordinátor letošního ročníku Logické olympiády.

Stejně jako v předchozích letech spolu budou ve třech kategoriích soupeřit žáci základních a středních škol, a to v kole nominačním, probíhajícím on-line, kole krajském a kole celostátním, tradičně konaném v Míčovně Pražského hradu.

Novinkou pro tento rok je zavedení speciálních kategorií pro mateřské školy a první ročníky základních škol. „Podchytit nadání včas je klíčové pro jeho rozvoj. To je důvod zavedení kategorie pro žáky mateřských škol. Kategorie pro žáky prvních tříd se pak snaží kompenzovat fakt, že prvňáčci v říjnu povětšinou ještě nedovedou spolehlivě číst a psát, jsou tím znevýhodněni a mohou být svým neúspěchem demotivováni,“ dodává Petr Mazal. Soutěžící z nových kategorií do dalších kol povětšinou nepostoupí; cílem je především to, aby získali představu o svých schopnostech ve srovnání s vrstevníky.

Logická olympiáda proběhne opět pod záštitou generálních partnerů soutěže, Nadace The Kellner Family Foundation a školy Open Gate. 

Mensa International je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má již více než 3 800 členů. Zabývá se mimo jiné vzděláváním dětí a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

 

Kontakt:
Petr Mazal
předseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
737 329 360 

www.logickaolympiada.czwww.mensa.cz 

 

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dětských domovů nebo z finančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou nejen k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi. Nadace poskytuje stipendia polovině studentů tohoto gymnázia. Více informací na www.opengate.cz.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION směřuje své působení především do čtyř  projektů z oblasti vzdělávání a vědy. První z nich, projekt Open Gate, umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně znevýhodněným studentům. Dále Nadace udílí granty z projektu Univerzity absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních i českých univerzitách a vysokých školách.

Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. V roce 2011 proto vznikl projekt Pomáháme školám k úspěchu, ze kterého Nadace poskytuje vybraným základním školám prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům.

Čtvrtý z nadačních projektů se zaměřuje na práci českých vědců. Víceletými granty z projektu Science podporuje výzkum nádorových onemocnění. Mimo hlavní aktivity pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví. Další informace na www.kellnerfoundation.cz.