Mensa ČR nominovala na Čestné uznání pětici osobností

Praha, 26. března 2012

Mensa České republiky již potřetí udělí Čestné uznání osobnostem, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. 

O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním, které proběhne v dubnu 2012. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2012 jsou (v abecedním pořadí): 

prof. Ing. Armin Delong, DrSc. – český vědec, světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v bývalém Československu, 

Ing. Dana Drábová, Ph.D. – jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

MUDr. František Koukolík, DrSc. – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, 

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. – přední odborník v oblasti pedagogiky a 

doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen českých astronomů a významný představitel československé kosmonautiky druhé poloviny minulého století. 

Vyhlášení výsledků hlasování členů Mensy proběhne na Valné hromadě Mensy ČR v Brně 9. 6. 2012.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. a prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky. 

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/

 

Kontakt:

Tomáš Blumenstein
Koordinátor LO 2011
tel. 603 726 030
e-mail: tblumen@mensa.cz

 

Mgr. Zuzana Šimková 
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184