Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. MUDr. Bohdanu Pomahačovi

Praha, 10. června 2019

Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání prof. MUDr. Bohdanu Pomahačovi – plastickému chirurgovi, který jako jediný na světě úspěšně provedl několik celkových transplantací obličeje a oboustranných transplantací horních končetin.

Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Praze 8. 6. 2019.

V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci. 

Ocenění, které je definované charakteristikou „za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě“, svoji definici letos opět zcela naplňuje – profesor Pomahač dlouhodobě působí ve Spojených státech amerických a výborně reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Vyhlášení se nemohl osobně zúčastnit, ale do své domovské země se pravidelně vrací a Čestné uznání převezme při své další návštěvě.  

K ocenění prof. MUDr. Bohdan Pomahač uvedl:

„Chtěl bych alespoň touto cestou poděkovat za Čestné uznání Mensy České republiky. Velice mě mrzí, že se nemohu zúčastnit osobně. Nepochybně čestné uznání by zasloužila celá řada kvalifikovaných kandidátů, a je mi velkou ctí, že jsem to letos právě já. Chtěl bych popřát Mense České republiky hodně úspěchů do dalších let.“

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2019 byli (v abecedním pořadí):

prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. – vynálezce, jeden z otců nanotechnologií,

pan Šimon Pánek – bývalý studentský vůdce, spoluzakladatel a výkonný ředitel organizace Člověk v tísni,

Ing. Lubomír Šabatka, CSc. – statik, průkopník používání CAE metod ve statice po celém světě,

MUDr. Jiří Šráček – vynálezce českého nitroděložního tělíska DANA, gynekolog, porodník, nominovaný in memoriam.

Diplom Mensy ČR za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě převzali z rukou předsedy Mensy České republiky Martina Sedláčka profesor Oldřich Jirsák a Ing. Lubomír Šabatka. Dalším nominovaným osobnostem, resp. jejich zástupcům, budou diplomy předány v náhradním termínu

Mensa je mezinárodní společenská organizace, která se snaží o využití inteligence ve prospěch lidské společnosti. Ve velké míře se věnuje aktivitám pro nadané děti, jejich učitele a rodiče, ale i aktivitám pro společnost obecně – jednou z těchto aktivit je Čestné uznání Mensy České republiky.

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. 

O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním.

V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání dramatikovi, scenáristovi, herci, autoru písňových textů a spisovateli Zdeňku Svěrákovi, vědci a bývalému předsedovi Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávanému odborníkovi v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky, prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc., FESC., FACC, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu, českému vědci a chemikovi prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., dr. h. c. mult., přednímu odborníkovi v didaktice matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc., psychiatru MUDr. Karlu Nešporovi, CSc., neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

Kontakt:
Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
tel. +420 602 392 662

Mgr. Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

 

Prof. MUDr. Bohdan Pomahač 

(*1971, Ostrava)

český plastický chirurg, který vedl tým provádějící první úplnou transplantaci obličeje ve Spojených státech amerických, která byla zároveň celosvětově teprve třetí Šéf plastické, úrazové a popáleninové chirurgie přední bostonské nemocnice, který drží celosvětový primát – transplantoval již osmi pacientům novou tvář a třem úspěšně provedl oboustranné transplantace horních končetin (údaj z roku 2019).

Narodil se v rodině chemického inženýra a učitelky. Své dětství strávil v Ostravě, jako mladík byl nadšeným a poměrně úspěšným šachistou. Po ukončení střední školy šel studovat Lékařskou fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Už během studia byl na stáži v Bostonu v Massachusetts, kam se také hned po absolvování univerzity vydal pracovat a kde nastoupil do nemocnice Brigham and Women's Hospital. V roce 2012 mu Česká transplantační nadace udělila cenu za rozvoj transplantační medicíny. V roce 2014 převzal od Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru medicína. Dne 28. října 2015 ho prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy.

Členka Mensy České republiky ve zdůvodnění nominace prof. Pomahače na Čestné uznání uvedla:

„Nominuji MUDr. BOHDANA POMAHAČE (nomen omen!) – plastický chirurg, jako jediný na světě úspěšně provedl několik celkových transplantací obličeje. V USA poprvé, ve světě potřetí. Pochází z Ostravy, během studií odjel na stáž do USA, v současné době působí v USA.“

Kromě skvělých lékařských výsledků má nominace i výrazný etický rozměr – přímou pomoc pacientům v začlenění se zpátky do běžného života a výbornou reprezentaci České republiky v zahraničí. 

MUDr. Bohdan Pomahač od roku 2001 působí v bostonské nemocnici Brigham and Women’s Hospital. Od roku 2004 zde vede oddělení plastické, úrazové a popáleninové chirurgie. V dubnu 2009 provedl jeho tým částečnou transplantaci tváře pacientovi, který utrpěl těžký úraz při pádu do kolejí pod napětím. V květnu 2011 proběhla první úplná transplantace tváře v USA u pacienta, jehož tvář a zrak zničil elektrický proud. Dále transplantoval tvář vojákovi zraněnému při autonehodě a obličej ženě, kterou oslepil a znetvořil šimpanz její kamarádky. Jak se MUDr. Pomahač vyjádřil o operacích: „Důležité je, že pacienti můžou dýchat nosem, hýbat rty, artikulovat nebo jíst a taky být schopni vyjádřit emoce. Vypadat jako člověk je ale také důležitá funkce obličeje.“

MUDr. Pomahač vede i prestižní transplantační výzkum, jehož hlavním cílem je „přijít na to, jak minimalizovat či eliminovat léky na potlačení imunity, které pacientům nesmírně komplikují život. Člověk by pak mohl darovat kteroukoli tkáň. Otevřely by se tak netušené obzory nového dárcovství od rodiny, známých. Třeba kost, kterou dospělý nepotřebuje, by mohla nahradit stehenní kost dítěte. Najít náhradu pro děti je teď skoro nemožné. Plastická chirurgie pak může udělat neuvěřitelný skok.“

 

Zdroje: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Pomaha%C4%8D 

https://www.nfneuron.cz/cs/vedci/prof-mudr-bohdan-pomahac 

https://www.novinky.cz/zena/styl/359635-bohdan-pomahac-tak-trochu-jina-celebrita.html