Mensa České republiky udělila Čestné uznání in memoriam prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., dr. h. c. mult.

Praha, 13. června 2015

Na základě hlasování mezi svými členy udělila dnes společnost Mensa ČR Čestné uznání in memoriam profesoru Antonínu Holému (1936–2012), jenž významně přispěl k objevu léku proti syndromu HIV AIDS či žloutence typu B.

„Práce a odhodlání profesora Holého motivuje celou společnost,“ uvedl Tomáš Blumenstein. „Jménem rodiny mého manžela, prof. Antonína Holého, děkuji Mense České republiky za rozhodnutí udělit mu in memoriam Čestné uznání za rok 2015. Je sice krásné mít inteligenci a třeba i genialitu, ale bez soustavné, cílevědomé a poctivé práce zůstane tento duševní potenciál zmarněn,“ citovala Ludmila Holá životní krédo svého zesnulého manžela. Symboly myšlení a inteligence zpracované akademickým malířem Karlem Šafářem jsou tématem pamětního listu, který bude předaný rodině oceněného vědce. 

Mezi nominovanými pro rok 2015 jsou socioložka Jiřina Šiklová, ředitel společnosti Scio Ondřej Šteffl, publicista Josef Veselý a cestovatel Miroslav Zikmund. V minulých letech Mensa ocenila pedagoga prof. Milana Hejného, psychiatra Karla Nešpora, neuropatologa Františka Koukolíka, bývalou předsedkyni Akademie věd prof. Helenu Illnerovou a astrofyzika Jiřího Grygara.

Mensa je mezinárodní organizace, která se snaží o využití lidské inteligence ve prospěch celé společnosti. Podporuje například nadané děti, jejich rodiče a učitele. Mensa v České republice každoročně oceňuje osobnosti společenského života, které se zasloužily o dobré jméno České republiky ve světě. Ocenění má ukázat, že inteligence přispívá výrazným způsobem ke zvýšení kvality života všech členů společnosti. Doplňující informace jsou k dispozici na adrese http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

Tisková zpráva ke stažení ve formátu pdf.

Fotografie prof. RNDr. Antonína Holého, DrSc., dr. h. c. mult.

Kontakt:
Ing. Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030

Mgr. Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

 

Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult., (1936–2012) český vědec a chemik světového významu, objevitel řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů.
Prof. Antonín Holý získal titul RNDr. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru chemie (specializace organická chemie). Celý život pracoval v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV (později AV ČR), kde v roce 1963 získal hodnost kandidáta věd a v roce 1984 nejvyšší vědeckou hodnost doktor věd za práci věnovanou syntéze nukleotidů a nukleosidů. V roce 2004 se habilitoval na Univerzitě Palackého v Olomouci a o rok později jej prezident republiky jmenoval profesorem organické chemie.
Profesor Holý se zasloužil například o objev látek, které jsou základem zatím nejúčinnějšího léku proti AIDS, léku proti hepatitidě typu B a mnoha jiných. Hlavním výsledkem výzkumné práce prof. Holého byla celá skupina léků proti virovým nemocem, tzv. antivirotik. Jedná se především o léky proti virům hepatitidy B, pásového oparu, pravých neštovic či proti virovému zánětu oční sliznice, ale hlavně proti viru HIV, původci nemoci AIDS. Léky jako Viread (tenofovir), schválený v USA v roce 2001 pro léčení AIDS, zcela změnily léčbu této nemoci a zachránily život milionům lidí.
Za svoji práci byl oceněn několika čestnými doktoráty a profesurami zahraničních univerzit, z domácích ocenění lze jmenovat např. státní cenu Česká hlava, stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu České republiky a Stříbrnou medaili hlavního města Prahy.