Mensa České republiky udělila Čestné uznání Zdeňku Svěrákovi, dr. h. c.

Praha, 12. června 2018

Na základě hlasování mezi svými členy Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání Zdeňku Svěrákovi, dramatikovi, scenáristovi, herci, autoru písňových textů a spisovateli.

Slavnostní vyhlášení proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Ledči nad Sázavou 11. 6. 2018.

V souvislosti s oceněním Mensa ČR uděluje pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci. 

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2018 byli (v abecedním pořadí):

paní Ivana Holásková – kastelánka zámku Lednice,

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA – lékař, výzkumný pracovník v oblasti neurověd, vysokoškolský pedagog,

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. – profesor aplikované fyziky, zabývající se teorií fyziky plazmatu a numerickými simulacemi, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy,

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. – významný český kardiochirurg, přednosta Kardiocentra IKEMu.

Diplom za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě převzal z rukou předsedy Mensy České republiky Martina Sedláčka profesor Jan Pirk. Dalším nominovaným osobnostem budou diplomy předány v náhradním termínu.

Mensa je mezinárodní společenská organizace, která se snaží o využití inteligence ve prospěch lidské společnosti. Ve velké míře se věnuje aktivitám pro nadané děti, jejich učitele a rodiče, ale i aktivitám pro společnost obecně – jednou z těchto aktivit je Čestné uznání Mensy České republiky.

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.

O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním.

V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání vědci prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávanému odborníkovi v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky, prof. MUDr. Petru Widimskému, DrSc., FESC., FACC, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu, českému vědci a chemikovi prof. RNDr. Antonínu Holému, DrSc., dr. h. c. mult., přednímu odborníkovi v didaktice matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc., psychiatru MUDr. Karlu Nešporovi, CSc., neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ 

Kontakt:
Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
tel. +420 602 392 662

Mgr. Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

 

Zdeněk Svěrák, dr. h. c., český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel

(*28. března 1936, Praha)

Po studiích na Vysoké škole pedagogické v Praze vystřídal několik zaměstnání: nejprve tři roky učil na Žatecku, potom byl redaktorem Čs. rozhlasu a v letech 1977–1991 pracoval jako scenárista Filmového studia Barrandov.

Ve spolupráci se skladatelem Jaroslavem Uhlířem má na kontě kolem 400 písniček.

Je spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím Divadla Járy Cimrmana. Spolu s Ladislavem Smoljakem zpracoval všechny cimrmanovské hry a řadu filmových scénářů (Jáchyme, hoď ho do stroje, Marečku, podejte mi pero, Na samotě u lesa, Kulový blesk …).

Samostatně pak napsal scénáře k filmům Vrchní, prchni, Obecná škola, Kolja, Tmavomodrý svět, Vratné lahve, Po strništi bos.

Je také autorem rozhlasových pohádek (Kolo se zlatými ráfky, Krápník a Františka …) a televizních komedií (Případ Platfus, Utopím si ho sám).

Úzce spolupracoval s Ladislavem Smoljakem (v Divadle Járy Cimrmana, v 70.–80. letech i jako filmový scenárista), spolupracuje se svým synem Janem (ve filmu od 90. let) a s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem (na písních pro děti a hudbě ke svým filmům).

Společně s Ladislavem Smoljakem a Jiřím Šebánkem vymyslel postavu fiktivního českého génia Járy Cimrmana. S Ladislavem Smoljakem napsali pro Divadlo Járy Cimrmana řadu divadelních her, jako jejichž fiktivní (spolu)autor je uváděn právě Jára Cimrman. Ten je také hlavním hrdinou jejich společného celovečerního filmu Jára Cimrman ležící, spící.

Jako scenárista se Zdeněk Svěrák podílel na řadě celovečerních filmů, často režírovaných Smoljakem. Je úspěšný také jako herec. Ztvárnil hlavní roli mj. ve filmu Kolja (natočeném podle jeho vlastního scénáře), jejž režíroval jeho syn Jan Svěrák. Tento film získal nejen sedm Českých lvů, ale i dvě prestižní světová ocenění Oscar a Zlatý glóbus. Kromě toho byly na Oscara nominovány i filmy Obecná škola (1991, režie Jan Svěrák) a Vesničko má středisková (1985, režie Jiří Menzel), ve kterých hrál vedlejší role.

Kromě písniček pro děti na hudbu Jaroslava Uhlíře psal v 70. letech pod pseudonymem Emil Synek i texty k populárním písním; nejznámější je Holubí dům Jiřího Schelingera (rovněž na

Uhlířovu hudbu). Od roku 1988 připravuje spolu s Jaroslavem Uhlířem pořad pro děti Hodina zpěvu, který je vysílán Českou televizí. Své písně i zpívá.

Dále je pisatelem pohádek a povídek. Je autorem tří povídkových knih nazvaných Povídky, Nové povídky a Po strništi bos. Připravil též televizní večerníček Radovanovy radovánky.

Od roku 1994 spolupracuje s Centrem Paraple, které pečuje o pacienty s poraněním míchy odkázané na invalidní vozík.

Za své dílo získal několik ocenění, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí. Je trojnásobným nositelem ceny čtenářů Magnesia Litera za literární tvorbu. Je též nositelem několika filmových ocenění – získal dva České lvy za nejlepší scénář, a sice roku 1996 za film Kolja a 2007 za snímek Vratné lahve. Za rok 2010 obdržel Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. V roce 1995 obdržel od nadace Pangea ocenění „Za úsilí o nápravu věcí lidských“. Dne 28. října 1999 dostal na Pražském hradě z rukou Václava Havla, tehdejšího prezidenta České republiky, Medaili Za zásluhy udělenou za vynikající umělecké výsledky. Během roku 2005 uspořádala Česká televize soutěž Největší Čech, v níž Svěrák obsadil 25. místo. Úspěch v téže anketě zaznamenal také Jára Cimrman, jenž byl ovšem nakonec vyřazen, protože se ankety nemohly účastnit fiktivní osobnosti. V roce 2008 se Svěrák stal čestným občanem Kopidlna, města, v němž jako chlapec během druhé světové války pobýval. V roce 2013 mu pivovar Plzeňský Prazdroj předal ocenění Honorary Connoisseur, které se uděluje těm, kdo šíří věhlas plzeňského piva. O dva roky později na královéhradecké univerzitě získal čestný doktorát za přínos k rozvoji jazykové kultury. V září 2016 se stal čestným občanem Prahy.

Zdeněk Svěrák má dvě děti, dceru Hanu a syna Jana (režisér, scenárista a producent). Mezi jeho zájmy patří manuální práce, především zedničina.

Zdroje:

http://www.zdenek-sverak.cz/o-autorovi/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Sv%C4%9Br%C3%A1k

https://knihy.abz.cz/prodej/po-strnisti-bos

https://zivotopis.osobnosti.cz/zdenek-sverak.php