Nominace pěti osobností zahájila Čestné uznání Mensy ČR pro rok 2013

Praha, 19. dubna 2013

Letos už počtvrté udělí Mensa České republiky Čestné uznání osobnosti, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnost, jejíž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o její vysoké inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2013 jsou (v abecedním pořadí): 

RNDr. Václav Cílek, CSc. – český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy, 

prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. – filoložka, historička, přední česká odbornice na dějiny a kulturu Řecka a Byzance,

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych – světově uznávaný český psychiatr, ředitel Psychiatrického centra Praha, popularizátor vědy, 

MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr, zabývající se mimo jiné studiem a aplikací smíchu, a 

Jan Petránek – český novinář, publicista a renomovaný rozhlasový komentátor, literát a disident. 

O ocenění rozhodnou členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Vyhlášení výsledků jejich hlasování proběhne na valné hromadě Mensy ČR v Hradci Králové 1. 6. 2013. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA. 

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/

 

Kontakt:

 

Zuzana Šimková 
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

 

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030