Nominace pěti osobností zahájila Čestné uznání Mensy ČR pro rok 2015

Praha, 7. dubna 2015

Letos už pošesté udělí Mensa České republiky Čestné uznání osobnosti, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnost, jejíž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o její vysoké inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2015 jsou (v abecedním pořadí): 

prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. – český vědec a chemik světového významu, 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. – filoložka, historička, přední česká odbornice na dějiny a kulturu Řecka a Byzance,

RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. – ředitel společnosti Scio, zakladatel první soukromé školy v České republice, 

pan Josef Veselý – rozhlasový autor, publicista, moderátor, redaktor,  

Ing. Miroslav Zikmund – český cestovatel a spisovatel. 

O ocenění rozhodnou členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Vyhlášení výsledků jejich hlasování proběhne na valné hromadě Mensy ČR v Prostějově 13. 6. 2015. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu, a prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. – přední odborník v didaktice matematiky. 

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/

 

Kontakt:

Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

Tomáš Blumenstein
předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
tel. +420 603 726 030