Nominace pěti osobností zahájila Čestné uznání Mensy ČR pro rok 2017

Praha, 31. března 2017

Letos už poosmé udělí Mensa České republiky Čestné uznání osobnosti, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Bude se jednat zejména o osobnost, jejíž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o její vysoké inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2017 jsou (v abecedním pořadí): 

prof. RNDr. Jan Černý, PhD. – vědec, specialista v oboru molekulární a buněčná imunologie,

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – vědec, fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd České republiky, hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory,

pan Milan Halousek – přední český popularizátor vědy, zvlášť kosmonautiky, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti,

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. – lékařka se specializací na neurologii, zabývající se zejména problematikou spasticity, neurorehabilitace a neurofyziologie, vysokoškolská pedagožka,

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – historik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor Slezské univerzity.

O ocenění rozhodnou členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Vyhlášení výsledků jejich hlasování proběhne na valné hromadě Mensy ČR 10. 6. 2017. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. – přední odborník v didaktice matematiky, prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. – český vědec a chemik světového významu, kterému byla cena udělena in memoriam, a prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC – internista, kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu. 

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/

 

Kontakt:

Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

Petr Mazal
předseda Mensy ČR
petr.mazal@mensa.cz
tel. +420 737 329 360