Nominace pěti osobností zahájila Čestné uznání Mensy ČR pro rok 2020

Praha, 30. března 2020

Letos už pojedenácté udělí Mensa České republiky Čestné uznání osobnosti, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a šíření dobrého jména České republiky ve světě. Bude se jednat zejména o osobnost, jejíž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o její vysoké inteligenci. 

Osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2020 jsou (abecedně): 

Ing. Hana Dvořáková, CSc., a prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. – čeští vědci v oboru organická chemie, největší filantropové v České republice, zakladatelé nadace Experentia,

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. molekulární genetička, která vyvinula nový typ testu na detekci viru SARS-CoV-2,

prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. – první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, psychoterapeut,

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. – český fyzikální chemik, který se kromě úspěšné vědecké kariéry a členství v Učené společnosti ČR dlouhodobě věnuje práci s talentovanou mládeží,

Bc. Ing. Daniel Stach – redaktor a moderátor České televize, popularizátor vědy.

O ocenění rozhodnou členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. Vyhlášení výsledků jejich hlasování proběhne, pokud to současná krizová situace dovolí, 14. června 2020 na valné hromadě Mensy ČR v Brně. Laureát ceny obdrží pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

V uplynulých ročnících se laureáty ocenění stali astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu, MUDr. Karel Nešpor, CSc. – český psychiatr, zabývající se prevencí a léčbou návykových nemocí a také studiem a využíváním smíchu, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. – přední odborník v didaktice matematiky, prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., dr. h. c. mult. – český vědec a chemik světového významu, kterému byla cena udělena in memoriam, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC – internista, kardiolog, mezinárodně uznávaný odborník v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu, vědec prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávaný odborník v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky, pan Zdeněk Svěrák, dr. h. c. – český dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel a prof. MUDr. Bohdan Pomahač, plastický chirurg, který jako jediný na světě úspěšně provedl několik celkových transplantací obličeje a oboustranných transplantací horních končetin.

Pozn.: Více informací uvádíme na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

 

Kontakt:

Zuzana Šimková
koordinátorka Čestného uznání 
zuzana.simkova@mensa.cz
tel. +420 603 400 184

Martin Sedláček
předseda Mensy ČR
martin.sedlacek@mensa.cz
tel. +420 602 392 662