Otázka za sto: Objevíte logické nadání svých dětí?

Praha, 1. srpen 2014

Registraci do soutěže Logická olympiáda pro děti a studenty zahájila 1. srpna česká pobočka organizace Mensa International. Soutěž má za cíl upozornit veřejnost, že schopnost logického a samostatného uvažování je typ nadání, které je přínosné pro celou společnost. Letošní rok proběhne již 7. ročník této soutěže.

“Pomoc s rozvojem nadání našich dětí je úkol pro celou společnost,“ uvedl Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR, „proto je potřeba oslovit co nejširší okruh základních a středních škol,” dodal. Vloni se do Logické olympiády zaregistrovalo 41 109 soutěžících z 1 969 škol. O rok před tím to bylo 32 190 soutěžících z 1 660 škol. Soutěž je určena žákům a studentům od základních po střední školy. Nominační kola proběhnou on-line během prvních tří říjnových týdnů a je možné soutěžit odkudkoliv – ze školy, z domova, z knihovny apod. Krajská kola proběhnou v pátek 7. listopadu prezenční formou ve všech krajských městech. Nejlepší řešitelé krajských kol postoupí do celostátního finále, jeho vítězové získají hodnotné ceny, např. notebooky.

Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. “Nerozhodují naučené znalosti, ale samostatnost v uvažování. Tím je olympiáda unikátní,” uvedl Tomáš Blumenstein. Registrace do soutěže probíhá do konce září na adrese www.logickaolympiada.cz

“Děkujeme generálnímu partnerovi soutěže nadaci The Kellner Family Foundation a škole Open Gate za podporu rozvoje nadání dětí v Česku,” uvedl Tomáš Blumenstein. “Její představitelé jsou si vědomi, že rozvoj talentu našich dětí má praktický dopad na kvalitu života všech obyvatel České republiky.“

Mensa International je mezinárodní nevládní organizace založená roku 1946 v Oxfordu sdružující lidi s  s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Česká pobočka Mensy existuje od roku 1991 a nyní má více jak 3 500 členů. Zabývá se také vzděláváním dětí, zřídila jako jediná Mensa na světě Mensa gymnázium - osmileté gymnázium pro nadané studenty.

 

Kontakt:
Ing. Tomáš Blumenstein
Předseda Mensy ČR
tblumen@mensa.cz
603 726 030 

www.logickaolympiada.cz
www.mensa.cz 

 

Generální partneři Logické olympiády

Open Gate je první ryze české gymnázium certifikované od roku 2009 k výuce podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme, který je celosvětově uznáván univerzitami, včetně těch nejprestižnějších, a na některých nahrazuje přijímací zkoušky. Posláním školy je nabídnout studijně nadaným mladým lidem možnost naplnit svůj potenciál, bez ohledu na jejich rodinné či finanční zázemí. Finanční podporu studentům, kteří do Open Gate přichází z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy, poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation.

Základní škola Open Gate vyučuje podle vzdělávacího  programu s názvem Otevíráme brány, který podporuje všestranný rozvoj žáků. Program je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem MŠMT ČR, ale i s mezinárodně uznávaným programem IB The Primary Years Programme.

Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, byla založena v roce 2009 s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Vyhledává a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nadace poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům.