Použijte hlavu on-line ve 13. ročníku Logické olympiády

Praha, 28. září. 2020

Zbývá posledních pár dní, kdy se děti od 3 do 20 let mohou registrovat do oblíbené soutěže Logická olympiáda.

Již 13. ročník soutěže bude trochu jiný než obvykle, po základním, on-line kole, bude pro nejlepší řešitele pokračovat opět on-line krajským kolem. Celorepublikové finále je plánováno na konec listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Hlavním cílem soutěže je pomoci školám ve vyhledávání intelektově nadaných dětí a dětem představit, jak zábavné logické úlohy mohou být. Soutěžní zadání je zaměřeno na vrozené rozumové schopnosti a předpokládá jen primární školní znalosti s ohledem na věk dítěte, např. pro děti ze školek je celé zadání obrázkové, není potřeba umět ani číst, ani psát.

„Letošní, 13. ročník soutěže, bude díky opatřením kvůli koronaviru probíhat hlavně on-line. Zapojit se tedy mohou všechny děti z mateřských, základních a středních škol z jakéhokoliv místa, stačí být připojen na internet. Důležité je zaregistrovat se do soutěže nejpozději do 30. září!“ doplňuje Zuzana Poláková, hlavní koordinátorka Logické olympiády.

Logickou olympiádu pořádá Mensa České republiky, kterou v její snaze o identifikaci nadání a rozvoje inteligence dětí podporují i další subjekty. Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Soutěž finančně podpořilo také MŠMT, mnoho krajů, měst a obcí a také komerčních subjektů a jednotlivců. Mediálním partnerem Logické olympiády 2020 jsou Právo a Novinky.cz

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace.  Mensa České republiky byla založena v roce 1991 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Kontakt:
Zuzana Poláková, hlavní koordinátorka Logické olympiády
zuzana.polakova@mensa.cz, 770 177 926

www.logickaolympiada.czwww.mensa.cz 

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o.: na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dětských domovů nebo z finančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou nejen k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi. Stipendium od nadace získalo již 343 gymnazistů Open Gate, přičemž 53 z nich žije v pěstounské péči, dětském domově nebo Klokánku. Na Open Gate učíme tak, jak bychom se sami chtěli učit: interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na jazyky a osobní talent studentů. Studenti si mohou vybrat, zda Open Gate zakončí absolvováním celosvětově uznávané maturitní zkoušky International Bacalaureate (IB) a českou maturitní zkouškou. Nebo si zvolí jednu z těchto zkoušek. Více informací na www.opengate.cz.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, se věnuje především podpoře vzdělávání. Projekt Open Gate umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně znevýhodněným studentům díky sociálním stipendiím. Dále nadace udílí granty z projektu Univerzity absolventům českých středních škol, aby mohli pokračovat ve vzdělávání v bakalářských programech na zahraničních vysokých školách. Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Proto nadace iniciovala a financuje projekt Pomáháme školám k úspěchu. Vybraným základním školám poskytuje prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zvyšovat kvalifikaci a učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům.  Více informací na www.kellnerfoundation.cz.