Poslanecká sněmovna na jeden den omládla

Praha, 23. listopadu 2010 

V Poslanecké sněmovně se včera uskutečnilo finále celorepublikové soutěže Logická olympiáda. Vítězem v kategorii žáků prvního stupně základních škol se stal Filip Brukner ze ZŠ Velvarská v Kladně. V kategorii studentů středních škol zvítězil Marek Michl gymnázia v České Lípě. Oba si za svůj výkon odnesli první cenu - notebook. Na druhém a třetím místě v kategorii základních škol se umístili Jan Bednář ze ZŠ Sirotkova v Brně a Johana Prudká ze ZŠ v Klimkovicích. V kategorii starších soutěžících na druhé místo dosáhl Jiří Kučera z gymnázia Christiana Dopplera v Praze a na třetím místě skončil Tomáš Novotný, spolužák vítěze Marka Michla. Hlavním cílem soutěže pořádané Mensou ČR je pomocí netradičních úloh a logických problémů děti a mládež inspirovat k aktivitám, které rozvíjejí jejich schopnost myšlení a samostatného uvažování. "Jsem překvapený, už se nemůžu dočkat až si udělám vstupní test do Mensy", prozradil Filip Brukner. Schopnosti soutěžících prověřilo hned několik typů soutěžních úkolů mezi nimiž nechyběl písemný test, interaktivní úlohy, hrátky se slovy a mnoho dalších zaměřených na logické uvažování, kombinační dovednosti, pohotovost i postřeh. "Úspěch v soutěži je samozřejmě vodítkem pro soutěžící i jejich učitele a rodiče. Věřím, že Filip má velkou šanci dosáhnout v IQ testu skóre nad 130 bodů," doplnil předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein. Logické olympiády 2010 se zúčastnilo přibližně deset tisíc dětí a studentů z celé ČR. Ty nejlepší z nich v Poslanecké sněmovně přivítal člen Mensy ČR a poslanec Petr Tluchoř, který se stal patronem Logické olympiády.

Logická olympiáda

Mensa ČR dlouhodobě spolupracuje se školami při rozvoji intelektového nadání žáků a Logická olympiáda je dalším ze způsobů, jak nadání pomoci rozpoznat a vzbudit zájem o rozvoj individuálních vloh dětí a mládeže. Zábavnou formou přináší aktivity, na které ve školních osnovách mnohdy nezbývá místo. Soutěžní úlohy jsou založeny na obecných principech a pro jejich řešení není třeba žádných speciálních znalostí. Nejedná se tedy o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Je určena žákům prvního stupně základních škol a studentům středních škol z celé České republiky.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou ČR za finanční podpory Nadace OKD.

Mensa ČR

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Mensa České republiky byla založena v roce 1989 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi.

 

Kontakt:

Alena Novotná
PR, koordinátorka projektu Logická olympiáda
alenka@mensa.cz
tel. +420 608 119 150

Eva Stejskalová
PR
Mensa ČR
eva.stejskalova@mensa.cz
tel.: +420 602 458 217

www.logickaolympiada.cz 

www.mensa.cz