Startuje desátý ročník Logické olympiády

Praha, 13. září 2017

Letos již podesáté zve Mensa ČR hravé děti a mládež z celé republiky k účasti na Logické olympiádě. Registrace do soutěže probíhá až do konce září na stránce www.logickaolympiada.cz.

Širokou paletu nejrůznějších soutěží pro žáky a studenty doplňuje unikátní soutěž Logická olympiáda, v níž o úspěchu rozhoduje namísto znalostí a vědomostí logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku. Na rozdíl od oborových soutěží typu matematické, fyzikální, či biologické olympiády nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a vzbudit u nich zájem o rozvoj individuálních vloh. 

„Daří se nám přivést děti a mládež blíže k logickým úlohám a významným úspěchem bývá i odhalování skrytých talentů, k čemuž potřebujeme i spolupráci škol a pokud možno zapojení celých školních tříd plošně,“ vysvětluje Zuzana Poláková z organizačního týmu Logické olympiády. V loňském roce se soutěže zúčastnilo 61 451 soutěžících z 2 909 škol. Soutěž je pořádána v pěti věkových kategoriích pro děti od 3 do 20 let. 

„Zájemci se mohou registrovat na webových stránkách www.logickaolympiada.cz, a to až do 30. září, od října pak začíná základní kolo soutěže. To opět proběhne on-line, přihlásit se a soutěžit je možné z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do krajských kol a následně do celorepublikového finále, které se uskuteční koncem listopadu v Praze a v němž budou děti soutěžit o hodnotné ceny,“ doplňuje Poláková.

Generálními partnery soutěže Logická olympiáda jsou škola OPEN GATE a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. 

Mensa je mezinárodní organizace založená roku 1946 v Oxfordu, která sdružuje lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace.  Mensa České republiky byla založena v roce 1989 a od té doby se věnuje mnoha aktivitám pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejdůležitější patří dlouhodobá spolupráce se školami v oblasti práce s nadanými dětmi, zřizuje Kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti, pořádá letní tábory a jiné akce pro děti a jako jediná Mensa na světě zřizuje vlastní Mensa gymnázium – osmileté gymnázium pro nadané studenty.

Kontakt:
Zuzana Poláková, hlavní koordinátor Logické olympiády 2017
zuzana.polakova@mensa.cz, 721 216 108

www.logickaolympiada.czwww.mensa.cz 

 

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.: na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dětských domovů nebo z finančně znevýhodněných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation, kterou nejen k tomuto účelu zřídili manželé Renáta a Petr Kellnerovi. Nadace poskytuje sociální stipendia polovině studentů tohoto gymnázia.
Více informací na www.opengate.cz.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION směřuje své působení především do tří projektů z oblasti vzdělávání. První z nich, projekt Open Gate, umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně znevýhodněným studentům díky sociálním stipendiím. Dále nadace udílí granty z projektu Univerzity absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních i českých vysokých školách.

Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Proto nadace iniciovala a financuje projekt Pomáháme školám k úspěchu, ze kterého poskytuje vybraným základním školám prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zvyšovat kvalifikaci a učit se nové metody výuky a měli více času věnovat se naplno svým žákům. Mimo své hlavní aktivity pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví.
Další informace na www.kellnerfoundation.cz.