Volby 2015

V roce 2015 proběhly v Mense volby. Volební komisi tvoří složení Vít Švachouček (předseda), Tomáš Hladík (zodpovědný za technické zajištění voleb), Jana Hřebíčková (členka), Pavla Janovská (členka), Jiří Rak (člen).

Ve volbách 2015 se volil předseda Mensy ČR, Rada Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komise Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů je od 1. července 2015.

Současně s volbami do Mensy ČR probíhaly také korespondenční volby do Mensy International.

Hlasování bylo ukončeno. Výsledky byly zveřejněny na valné hromadě.

Výsledek hlasování pro Mensu ČR je zde.

Rovněž je možné výsledky zobrazit v intranetu a budou otištěny v letním čísle časopisu.

Kontrola hlasování

Zde je možné zkontrolovat, jak každý anonymní elektronický hlas hlasoval.

volby2015.pdf

Volby do MI

Výsledky voleb MI jsou zde.

I tyto volby jsou zveřejněny na intranetu a a budou otištěny v letním čísle časopisu.