Volby 2019

V roce 2019 budou opět probíhat volby do orgánů Mensy ČR. Rada Mensy ČR na svém jednání 27. září 2018 zvolila Volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Tomáš Hladík, Věra Ivanová, Pavla Janovská a Jan Walla.

V letošních volbách se pozice předsedy nevolí. Vzhledem k tomu, že je na tuto funkci pouze jeden kandidát, stane se předsedou bez volby. O pozice deseti radních se uchází šestnáct kandidátů a o pozici v tříčlenné Kontrolní komisi pět.

Organizace voleb bude probíhat jako při minulých volbách. Před dnem konání voleb, který bude na valné hromadě 8. června 2019, budou mít voliči opět možnost zaslat hlasy i korespondenčně nebo pomocí technických prostředků. Odesílání korespondenčních hlasů bude možné od vydání dubnového časopisu. Odesílání elektronických hlasů bude možné od května 2019.

Elektronické hlasy bude opět možné ověřit pomocí elektronického podpisu nebo pomocí unikátních kódů, které budou členové Volební komise nezávisle na sobě rozesílat členům na jejich e-mailové adresy podle evidence v intranetu. Do 25. dubna 2019 si tedy zkontrolujte platnost Vaší elektronické adresy v intranetu!

Jak na intranet? Na intranet se přihlásíte z hlavní stránky webu www.mensa.cz nebo přímo na https://intranet.mensa.cz. Pro přihlášení potřebujete Vaše členské číslo (naleznete jej na přední straně členského průkazu nebo Vám je v databázi najde sekretářka – sekretarka@mensa.cz) a Vámi zvolené heslo. Zapomenuté heslo získáte na https://intranet.mensa.cz/show.php?pg=lost_pwd.

 

Kandidáti do orgánů MENSY ČR

Představujeme navržené kandidáty, kteří oficiálně potvrdili svůj úmysl kandidovat. Kandidátům byla vylosována čísla.

Kompletní představení kandidátů najdete zde nebo na intranetu zde.

 

Předseda MENSY ČR

    Martin Sedláček

podle čl. VI. odst. 11. stanov Mensy ČR bude Martin Sedláček předsedou Mensy ČR pro příští volební období

Rada MENSY ČR

01 Eva Vavřinová 
02 Ludmila Děcká 
03 Dana Havlová 
04 Tomáš Blumenstein 
05 Petra Holubová 
06 Vladan Havel 
07 Petr Mazal 
08 Stanislav Wolf 
09 Dušan Fürst 
10 Zuzana Kořínková 
11 Jiří Rak 
12 Petr Čavojský 
13 Pavel Terber 
14 Lucie Měchurová 
15 Hana Kalusová 
16 Martina Doležalová

Kontrolní komise MENSY ČR

K1 Dagmar Saktorová 
K2 Zdeněk Falář 
K3 Zdenka Pániková 
K4 Hana Vantuchová 
K5 Jiří Šmach

 

Termíny

prosinec 2018  vyhlášení voleb a výzva k navrhování kandidátů
28. 1. 2019  uzávěrka navrhování kandidátů
11. 2. 2019  uzávěrka zasílání souhlasů s kandidaturou
18. 2. 2019   uzávěrka zasílání volebních proslovů
21. 2. 2019  uveřejnění kandidátů na webu
duben 2019  zveřejnění volebních proslovů v časopise
do 31. 5. 2019  termín pro doručení elektronických a korespondenčních hlasů
8. 6. 2019  hlasování na Valné hromadě a vyhlášení výsledků