Volby 2015

Mensa se opět chystá na volby. Rada Mensy ČR na jednání 20. září zvolila volební komisi ve složení Vít Švachouček (předseda), Tomáš Hladík (zodpovědný za technické zajištění voleb), Jana Hřebíčková (členka), Pavla Janovská (členka), Jiří Rak (člen).

Ve volbách 2015 budeme volit předsedu Mensy ČR, Radu Mensy ČR (9 členů včetně zvoleného předsedy) a Kontrolní komisi Mensy ČR (3 členové). Funkční období těchto nově zvolených orgánů začíná 1. července 2015.

Současně s volbami do Mensy ČR probíhají také korespondenční volby do Mensy International. Výzva k nominaci kandidátů byla uveřejněna v minulém čísle časopisu na straně 22.

Náměty, připomínky a dotazy k volbám můžete psát volební komisi na adresu vk@mensa.cz.

Harmonogram voleb

listopad 2014 výzva k navrhování kandidátů mailovou konferencí
prosinec 2014 výzva k navrhování kandidátů ve výročním čísle časopisu
2. 2. 2015 uzávěrka navrhování kandidátů
23. 2. 2015 uzáverka souhlasů s kandidaturou
2. 3. 2015 uzávěrka zasílání volebních proslovů
3. 3. 2015 počátek volební kampaně
duben 2015 zveřejnění volebních proslovů v časopise
30. 4. 2015 konec volební kampaně
květen 2015 elektronické a korespondenční hlasování
červen 2015 prezenční hlasování a vyhlášení výsledků voleb na valné hromadě

Identifikace voličů, kteří budou hlasovat korespondečně.

Pokud se rozhodnete nevyužít elektronického hlasování a budete volit korespondenčně, je nutné připojit k volebnímu lístku identifikaci voliče. Stáněte si jeden ze vzorů identifikace voliče.

 • Identifikace voliče DOC
 • Identifikace voliče PDF
 • Volební proslovy kandidátů naleznete v intranetu  a mensovním časopise.

  Navržení kandidáti

   PŘEDSEDA:

  Petr Mazal
  Ronald Němec

   RADA MENSY:

  Tomáš Blumenstein jako bývalý předseda se dle stanov a svého rozhodnutí stává členem rady.

  Petr Čavojský
  Jan Česal
  Lukáš Čihák
  Jitka Fořtíková
  Dana Havlová
  Aleš Hodina
  Václav Janoušek
  Hana Kalusová
  Petr Kolovrat
  Tomáš Kubeš
  Vladimír Kutálek
  Martin Lupa
  Petr Mazal
  Martin Sedláček
  Lenka Šnajdrová
  Petr Štěpán
  Pavel Terber
  Hana Vantuchová

   KONTROLNÍ KOMISE:

  Lukáš Čihák
  Hana Druckmüllerová
  Dagmar Hladíková
  Václav Janoušek
  Ladislav Nádvorník
  Jan Slabý
  Renáta Zelinová