Volby 2019

Seznam kandidátů navržených do voleb do orgánů Mensy International v roce 2019

 

Kandidáti na mezinárodního předsedu (International Chairman)

1. Dan Burg (USA)
2. Bjorn Liljeqvist (Sweden)
3. Therese Moodie-Bloom (Australia)

 

Kandidáti na mezinárodního ředitele pro administrativu (Director of Administration)

1. Robert Beatty (USA)
2. Isabella Holz (Germany)
3. Jacek Cywiński (New Zealand)
4. Peter Fröhler (Germany)

 

Kandidáti na mezinárodního ředitele pro rozvoj (Director of Development)

1. Bibiana Balanyi (Hungary)
2. Janne Sylvest (Denmark)
3. Tomáš Blumenstein (Czech Republic)

 

Kandidát na mezinárodního ekonoma (Treasurer)

Rudi Challupner (Austria) - jedniný kandidát, zvolen automaticky

 

Přehled kandidátů doplňují úplné volební proslovy v angličtině.

Své hlasy můžete odeslat poštou na nezmenšeném hlasovacím lístku v náležitě označené ofrankované obálce (C5, C6 nebo DL) na adresu Mensy ČR (Mensa České republiky, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 – Řepy) nebo odevzdat členovi volební komise nebo pověřené osobě.

Elektronicky můžete volit na samostatném serveru na adrese https://www.ersvotes.com/mensainternational2019. Pro přístup budete potřebovat dva kódy, které jsou generovány pro každé členské číslo a budou rozeslány členům elektronickou poštou.

Současně s volbami do MI probíhá hlasování o Dodatcích ke Stanovám.

Přečtěte si článek o volbách do MI 2019 z časopisu Mensy nebo Pokyny k volbám (anglicky)