O testování

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR - PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut a lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. 

Na testování je potřeba se předem přihlásit na stránce nejbližší termíny.

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat korespondenčně, forma testu je vždy písemná.

Nabízíme tři různé organizační modely testování, ale vždy se jedná o stejný typ testu.

 • TESTOVÁNÍ URČENÉ PRO VEŘEJNOST
  Jde o nejčastěji využívanou formu. Na vyhlášený termín se mohou hlásit zájemci přímo elektronickou cestou. Přihlášeným garantujeme místo. Zde je potřeba sledovat, jestli je testování určeno pouze dospělým nebo jestli můžete na testování přihlásit i děti. Ceny jsou stanoveny podle věku – viz níže.
   
 • ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ
  Tato testování probíhají většinou v dopoledních hodinách na jednotlivých školách. Testování je vždy předem připraveno ve spolupráci s vedením školy a je určeno VÝHRADNĚ ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM TÉTO KONKRÉTNÍ ŠKOLY. Z organizačních důvodů není možné na toto testování zvát veřejnost. Cena testování je zde snížena na 150,- Kč/os.
  V případě zájmu o testování ve škole se obraťte na koordinátorku testování: Danu Havlovou dana.havlova@mensa.cz (607 886 874).
   
 • INDIVIDUÁLNÍ TESTOVÁNÍ
  Je určeno pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou být testováni společně s dalšími zájemci nebo jim nevyhovují vypsané termíny testování pro veřejnost. Testování je nutné předem dohodnout s testujícím. Individuálně mohou být testovány maximálně dvě osoby současně. Cena tohoto testování je stanovena na 600,- Kč bez ohledu na věk testovaného. Testující je povinen vždy vydat doklad o zaplacení.

 

Vstupní test pro dospělé (věk 14+) 

 • čas 40 minut
 • cena 300 Kč (studenti do 26 let 200 Kč)
 • výsledkem je hodnota IQ

Vstupní test pro děti (věk 8-13)

 • čas 40 minut
 • cena 200 Kč
 • výsledkem je percentil porovnání dítěte v inteligenčním spektru normálního rozdělení (max. 100 %)

Vstupní test pro děti (věk 5-7)

 • čas 25 minut
 • cena 200 Kč
 • výsledkem je percentilové pásmo, ke kterém se pohybuje intelekt dítěte
Vas prohlizec nepodporuje HTML5!

Hodnota IQ:

Výsledek:
Percentil =
Počet obyvatel České republiky (v tisících, pro jednoduchost 10 mil. obyvatel) se stejným či vyšším IQ:
Autor: Vojtěch Vrba
Výsledky jsou teoretické, určené na základě statistických výpočtů, σ = 15.
 

Intelektové pásmo

Percentil

IQ

Vynikající intelekt

99 – 100

130 a více

Výrazný nadprůměr

91 – 98

121 - 129

Mírný nadprůměr

76 – 90

111 - 120

Průměr

26 – 75

90 - 110

Podprůměr

25 a méně

89 a méně

Klikněte pro větší obrázek certifikátu

Dvojjazyčné potvrzení výsledku testu

Mensa ČR vystavuje za příplatek Kč 100,- dvojjazyčné potvrzení výsledku testu. Potvrzení má formu certifikátu a je vytištěno na tvrdém papíře. Je česko - anglické a mimo výsledku na české stupnici na něm najdete i přepočet na severoamerickou a evropskou stupnici. Můžete jej třeba použít jako doklad o výši IQ při přijímacím řízení, či hledání zaměstnání. Jak získat dvojjazyčné potvrzení výsledku testu

 

 

Klikněte pro obrázek v původní velikosti Klikněte pro obrázek v původní velikosti

Ceny testování

 • 300 Kč Dospělí,
 • 200 Kč Děti od 5 let, studenti denního studia do 26 let po předložení dokladu o studiu (např. ISIC),
 • 150 Kč Uzavřená hromadná testování (např. ve školách),
 • 600 Kč Individuální testování,
 • sleva 50 Kč, pokud v on-line testu Mensy ČR obdržíte výsledek IQ nad 130. Pro uplatnění slevy je potřeba na testování přinést vytištěnou stránku s výsledkem.

Výsledky testování

Výsledky testování zasíláme nejpozději do dvou týdnů od data testování.

- elektronicky, pokud je testovaná osoba na testování elektronicky přihlášena a ověří email pro zaslání výsledků potvrzením odkazu zaslaného po přihlášce na testování. Výsledek dětí mladších 16 let zasíláme na email zákonného zástupce. Pokud testovaná osoba absolvuje testování opakovaně, pak výsledek testu obdrží poštou.

- poštou domů na adresu testovaného. Pokud Vám výsledek pošta nedoručila, napište prosím e-mail Mgr. Daně Havlové (dana.havlova@mensa.cz), která Vám po kontrole údajů zajistí nové zaslání. Do e-mailu prosím napište: 

 • jméno a příjmení testovaného,
 • datum narození,
 • úplnou a správnou korespondenční adresu,
 • jméno uvedené na schránce (liší-li se od jména testovaného).

Chci se zúčastnit testování

Pokud máte zájem zúčastnit se některého testování společnosti Mensa, zde je jejich přehled:

Termíny testování dětí (od 5 let) i dospělých (od 14 let)

PRAHA

 • během školního roku testujeme každý čtvrtek od 18 hodin.
  Místo: Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy
 • každé pondělí od 15 hodin.
  Místo: kancelář Mensy, ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice 

  Na testování se prosím předem přihlašte - přihláška.
  Cena: 300,- Kč dospělí, 200,- Kč děti a studenti (po předložení průkazu).
  Testující: Zuzana Poláková, zuzana.polakova@mensa.cz, tel. 721216108
  S sebou OP, případně studijní průkaz, propisku, peníze

   

 • BRNO

 • Testování dětí od 5 let a dospělých se v Brně koná v Moravské zemské knihovně, Kounicova 996/65a nebo na Gymnáziu Matyáše Lercha, Žižkova 980/55
  nejméně 2× v měsíci od 16:00 a od 17:15. Přesné termíny naleznete v kalendáři akcí. Přihláška
  Cena za testování 300,- Kč dospělí, 200,- Kč studenti do 26 let (po předložení průkazu).
  S sebou propisku, OP (studijní průkaz, popř. průkaz MZK).
  Testující: Dana Havlová, 607 886 874, dana.havlova@mensa.cz
 •  

  OSTRAVA

 • Testování od 5 let v Ostravě 
  Testování se koná pravidelně první úterý v měsíci na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, 30. dubna 22. Přihláška
  Poplatek za testování: dospělí 300 Kč, studenti do 26 let (po předložení studijního průkazu), žáci a děti 200 Kč. Zvýhodněná cena pro studenty a zaměstnance Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 150 Kč. S sebou OP (popř. žákovský/studijní průkaz), propisku, peníze. 
 • Testující: Hana Vantuchová, tel. 737 903 740.
 •  

  ROKYCANY
 • Testování dětí od 5 let do 13 let v Rokycanech.
  Místo: dle informací v přihlášce
  Cena: Pro dospělé 300 Kč, pro žáky a studenty do 26 let 200 Kč po předložení dokladu o studiu.
  S sebou: OP nebo žákovský průkaz / doklad o studiu, propisku, peníze, 
  Testující: Jana Soukupová. tel: 603 559 649. 
 •  

  PLZEŇ
 • Testování dětí od 5 let do 13 let v Plzni. 
  Testování v Plzni se koná v Obvodní knihovně Skvrňany, Macháčkova 28, Plzeň.
  Termín naleznete v kalendáři akcí, případně kontaktujte testující.
  Na testování doporučujeme se předem přihlásit. Přihláška
  Cena: 200 Kč. 
  S sebou: OP nebo žákovský průkaz / doklad o studiu, propisku, peníze. 
  Testující: Jana Soukupová. tel: 603 559 649.
   
 • ÚSTECKÝ KRAJ 
 • Testování od 5 let v Ústí nad Labem
  Testování se koná pravidelně každou první sobotu v měsíci od 11:30 do 12:30 v Severočeské vědecké knihovně, Velká Hradební 49, Ústí nad Labem. Přesný termín naleznete v kalendáři akcí.
  Poplatek za testování: dospělí 300 Kč, studenti (po předložení studijního průkazu) 200 Kč. S sebou OP (popř. studijní průkaz), psací potřeby, peníze.
  Na testování doporučujeme se předem přihlásit. Přihláška
  Testující: Iva Berčíková, tel. 602840526.

   

 • KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
 • Testování od 5 let v Hradci Králové
  Testování se koná pravidelně každý druhý měsíc, zpravidla každou poslední středu v sudém měsíci, 16:30, Knihovna města Hradce Králové, víceúčelový sál Centra celoživotního vzdělávání, Wonkova 1262/1a.
  Na testování doporučujeme se předem přihlásit. Přihláška
  Poplatek za testování: dospělí 300 Kč, studenti do 26 let (po předložení studijního průkazu), žáci a děti 200 Kč.
  S sebou: OP (doklad o studiu), psací potřeby, peníze.
  Testující: Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz, tel. +420 737 329 360

  Od roku 2019 rozšířujeme termíny - zpravidla každé první úterý v lichém měsíci bude testování pro dospělé (14+) - Marta Kubánková, marta.kubankova@mensa.cz, zpravidla první úterý v sudém měsíci pak testování pro děti a dospělé (5+) - Petr Mazal, petr.mazal@mensa.cz.

 •  

  KARLOVARSKÝ KRAJ 
 • Testování se koná ve vyhlášených termínech na webu Mensy ČR.
  Místo a čas budou vždy upřesněny v přihlášce.
  Na testování doporučujeme se předem přihlásit. Přihláška
  Poplatek za testování: dospělí 300 Kč, studenti do 26 let (po předložení studijního průkazu), žáci a děti 200 Kč.
  S sebou OP (popř. studijní průkaz), psací potřeby, peníze.
  Testující: Petr Čavojský, petr.cavojsky@mensa.cz, tel. +420 724 046 888
 •  

  VYSOČINA

 • Testování dětí od 5 let a dospělých v Havlíčkově Brodě nebo v Jihlavě, po domluvě i jinde.
  Testování se koná v odpoledních hodinách po elektronickém přihlášení. Přihláška pro termíny Havlíčkově Brodě, přihláška pro termíny v Jihavě
  Cena: Pro dospělé 300 Kč, pro děti a studenty do 26 let 200 Kč (student se prokáže dokladem o studiu), pro studenty Gymnázia Havlíčkův Brod a studenty Gymnázia Jihlava 150 Kč.
  Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod nebo Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava.
  S sebou: OP (studijní průkaz), propisku, peníze.
  Testující: Zuzana Šimůnková, zuzana.simunkova@mensa.cz, tel. 602 101 203 (16 – 20h)
 •  

  Termíny testování osob od čtrnácti (14) let do …

   

  JIHOČESKÝ KRAJ
 • Testování od 14 let v Českých Budějovicích
  Testování pouze přes školní rok. Obvykle třetí středu v měsíci na gymnáziu Česká, Česká 64, České Budějovice. Vždy platí adresa uvedená v přihlášce.
  Přihláška
  Cena: Pro dospělé 300 Kč, pro studenty do 26 let 200 Kč po předložení dokladu o studiu.
  S sebou: OP (doklad o studiu), propisku, peníze.
  Testující: Pavla Plávková, pavla.plavkova@mensa.cz, tel. +420 721 216 807
 •  

  LIBERECKÝ KRAJ
 • Testování od 14 let v Liberci 
  Testování se koná pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci od 15:00 po elektronickém přihlášení. Přihláška
  Cena: Pro dospělé 300 Kč, pro studenty do 26 let 200 Kč po předložení dokladu o studiu.
  Místo: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1326/1, 460 01 Liberec.
  S sebou OP (studijní průkaz), propisku, peníze.
  Testující: Petr Luhan, petr.luhan@mensa.cz, tel. 604 434 841
 •  

  PARDUBICKÝ KRAJ
 • Testování od 14 let v Pardubicích 
  Testování se koná pravidelně vždy druhý pátek v každém lichém měsíci od 18:00 po elektronickém přihlášení. Přihláška
  Cena: Pro dospělé 300 Kč, pro studenty do 26 let 200 Kč po předložení dokladu o studiu.
  Místo: Evropský spolkový dům, Pernštýnské náměstí 55, 530 02 Pardubice.
  S sebou OP (studijní průkaz), propisku, peníze.
  Testující: Jana Havlová, jana.havlova@mensa.cz, tel. 602 465 747
 •  

  PLZEŇSKÝ KRAJ
 • Testování od 14 let v Plzni 
  Testování v Plzni se koná v Obvodní knihovně Skvrňany, Macháčkova 28, Plzeň. 
  Termín naleznete v kalendáři akcí, případně kontaktujte testující.
  Na testování doporučujeme se předem přihlásit. Přihláška
  Poplatek za testování: dospělí 300 Kč, studenti 200 Kč. S sebou OP (popř. studijní průkaz), psací potřeby, peníze.
  Testující: Pavla Janovská, pavla.janovska@mensa.cz, tel. 602 942 071.

   

  PRAHA
 • Testování od 14 let v Praze 
  Testování se koná pravidelně každé druhé a čtvrté úterý od 18:00 po elektronickém přihlášení - přihláška
  Místo: kancelář Mensy, ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6 - Dejvice
  Cena: 300 Kč dospělí, 200 Kč děti a studenti (po předložení průkazu).
  S sebou OP, případně studijní průkaz, propisku, peníze.
  Testující: Martin Sedláček, martin.sedlacek@mensa.cz, 602 392 662
 •  

  TRUTNOV
 • Testování od 14 let v Trutnově 
  Testování se koná obvykle druhý čtvrtek v měsíci od 15:00 po elektronickém přihlášení. Přihláška
  Cena: Pro dospělé 300 Kč, pro studenty do 26 let 200 Kč po předložení dokladu o studiu.
  Místo: Střední průmyslová škola, Školní 101, 541 01 Trutnov.
  S sebou OP (studijní průkaz), propisku, peníze.
  Testující: Petr Luhan, petr.luhan@mensa.cz, tel. 604 434 841
 •  

  ZLÍNSKÝ KRAJ
 • Testování od 14 let ve Vsetíně
  Testování se koná pravidelně vždy první pondělí v měsíci od 15:00 a do 16:00 po e-mailovém či telefonickém přihlášení. Přihláška
  Cena: Pro dospělé 300 Kč, pro studenty do 26 let 200 Kč po předložení dokladu o studiu.
  Místo: Střední škola Kostka, Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín.
  S sebou: OP (studijní průkaz), propisku, peníze.
  Testující: Karel Kostka, tel. 603 259095, 571 415 832, cubeca@seznam.cz
 •  

  K testování potřebujete platný doklad totožnosti, funkční psací nástroj (doporučena propisovací tužka), studenti doklad o studiu a peníze. Další informace ochotně podá testující nebo koordinátor testování.


  Klikněte pro obrázek v původní velikosti Klikněte pro obrázek v původní velikosti

  V případě zájmu o testování ve vašem regionu se obraťte nejlépe na testujícího z vaší oblasti. Pokud nenajdete žádné testování poblíž vašeho bydliště, znamená to, že se u vás testuje pouze nepravidelně. Je tedy třeba sledovat stránky Mensy, každé testování se zde objeví.
  Pokud se chcete stát novým testujícím, kontaktujte koordinátora testování nebo psycholožku Mensy.

  • Dana Havlová - koordinátorka testování (dana.havlova@mensa.cz)
  • Dagmar Jílková - psycholožka Mensy


  Nové termíny testování
  Po Út St Čt So Ne
  Prosinec
  50. týden 2018
  10.12. Praha - IQ testy pro veřejnost, pro děti od 5 let i dospělé
  10.12. SIG Literární tvorba
  10.12. Divadelní představení, Světlá n. Sáz./Vysočina
  11.12. Setkání posil týmu KK Logické olympiády Vysočina 2019
  11.12. Vysočina - testování IQ (dospělí a děti od 6 let)
  11.12. Schůzka MS Brno
  11.12. MS Olomouc - pravidelná schůzka
  11.12. Testování IQ od 9 let v Plzni
  11.12. Setkání k organizaci Logické olympiády na Vysočině
  11.12. Testování IQ, CIIRC (14+)
  11.12. Rozvoj intranetu
  12.12. Snídaně v Café Louvre
  12.12. Jihoměstské setkání MS Praha v Chodovské tvrzi
  12.12. Divadelní představení Osm žen
  13.12. Školní testování IQ
  13.12. Trutnov - IQ testy pro veřejnost (nově již i děti od 9 let)
  13.12. DAVID NAVARA - ŠACHY, ČLOVĚK A DUŠE
  13.12. Praha - trénink divadelní improvizace před diváky
  14.12. Testování IQ (od 5 let)
  14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
  14.12. Brno - testování IQ pro zájemce o studium na FI MU, věk 14+
  14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
  14.12. Brno - testování IQ pro zájemce o studium na FI MU, věk 14+
  14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
  14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
  14.12. Testování pro zájemce o studium na FIT VUT v Brně
  14.12. Testování pro veřejnost od 5ti let
  15.12. Vánoční duel ve hře Go
  15.12. Vánoční bowling
  15.12. Prostějovský deskoherní večer
  16.12. Vánoční Drážďany
  16.12. Cestovatelská beseda - USA a Japonsko
  16.12. Předvánoční bowling v Balkánu
  logická olympiáda 02.JPG
  Finále LOGICKÉ OLYMPIÁDY od A až Z
  DSC02510.JPG
  Leadership Day Praha, 1.3.2008
  DSC15654.JPG
  Víkend SIGů 2012