DALŠÍ NABÍDKA TESTŮ (neslouží jako vstupní test do Mensy ČR)

Pro rozšíření a větší komplexnost nabídky psychodiagnostických testů jsme navázali spolupráci se společností Institute of Applied Psychology, s.r.o., která  nabízí nové trendy v on-line psychodiagnostice. 

Nabízíme Vám takto  širší psychologickou diagnostiku, kterou můžete absolvovat v pohodlí domova a obsáhlé vyhodnocení si vytisknout bezprostředně po absolvování testu. Jde o dotazník typologie osobnosti a komplexní kariérový dotazník.

Jak se na diagnostiku přihlásit:

Vyplňte přihlášku na test, dbejte na správnost údajů, zvláště emailové adresy – bude sloužit ke komunikaci. 

Obratem dostanete email s údaji k platbě a unikátní variabilní symbol nutný k identifikaci Vaší platby. (U komplexního kariérového dotazníku v ceně 720 Kč bude před odeslání údajů pro platbu, ověřeno, zda máme v databázi uložen výsledek Vašeho vstupního testu do Mensy ČR.) 

Dotazník typologie osobnosti:

Typologický dotazník zaměřený na specifikaci silných, slabých stránek testované osoby včetně  doporučení jak vést rozhovor, tipy pro efektivní a úspěšné řízení kariéry a konkrétní specifikace mezilidské komunikace.

Je připraven pro dvě věkové kategorie 10 – 14 let a 15 a více let.

Při objednání dotazníku typologie osobnosti prostřednictvím Mensy ČR automaticky získáváte slevu 5 % z původní ceny 400 Kč. Vaše cena tedy bude 380 Kč.

Komplexní kariérový dotazník:

Psychologická diagnostika, která je standardizovaná na žákovskou a studijní populaci od 12 let věku. Diagnostika pomáhá všem, kteří stojí před rozhodovacím problémem a přemýšlí, který studijní, respektive pracovní směr je pro ně optimální. Diagnostická metoda je určena všem, kteří váhají nad studijními obory, které je lákají či baví. Všem těm, kteří nechtějí udělat krok špatným směrem. Všem těm, kteří si chtějí potvrdit správnost oboru a následné profese, který si již zvolili, protože každý krok špatným směrem znamená zejména v mládí zbytečnou ztrátu času, energie a financí. Unikátní systém pro vhodný výběr studijní dráhy a následného profesního zaměření vycházející z vědecké metodiky aplikované poradenské psychologie. Metoda je na jedné straně založena na objektivním posouzení schopností testované osoby (vrozený intelekt, verbální a analytické myšlení a kvantitativní myšlení) a na straně druhé na její svobodné preferenci činností, kompetencí a profesní volby. Zohledněna je samozřejmě také sebeanalytická zóna subjektivní reflexe a intenzita lži-skóru pro optimální platnost metody (monitorujeme také vlastní vyjádření testované osoby a míru ovlivnění někým, kdo na něj má autoritativní vliv). 

Je připraven pro 2 věkové kategorie: 12 – 15 let a 16 a více let.

Při objednání komplexního kariérového dotazníku prostřednictvím Mensy ČR automaticky získáváte slevu 5 % z původní ceny 800 Kč. Vaše cena tedy bude 760 Kč.

Pokud jste již v minulosti absolvoval/a vstupní test do Mensy ČR a Váš výsledek je uložen v naší databázi, pak můžete vypracovat dotazník bez části zjišťující Vaše IQ.  Jeho hodnotu zadáme dle údajů z předchozího testu. V tom případě bude Vaše cena 720 Kč. Tuto možnost zvolte pouze, pokud souhlasíte se zadáním výsledku Vašeho vstupního testu, uloženého v naší databázi, do vstupních údajů dotazníku.