Český ráj – Pařez 2004 Jarní celostátní setkání Mensy ČR

Na začátku května proběhlo v Českém ráji, konkrétně rekreačním centru Pařez, jarní setkání. Celkem 85 účastníků mělo možnost v pátek navštívit exkurzi v úpravně vody a v čističce odpadních vod v Mladé Boleslavi nebo mnoho turistických památek v oblasti Českého ráje. Celou sobotu prožili při bojové hře v Prachovských skalách a od čtvrtka do neděle usilovně soutěžili v týmových hrách i v soutěžích jednotlivců.
Celkovým vítězem se stala Ludmila Kovářová, týmové soutěže vyhrály Krásnohůlky.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do tvorby programu, jmenovitě to jsou Jan Šlemenda a Robert Roreitner (Poezie známá i neznámá), Markéta Erbsová (Májový test), Tomáš Kubeš ("Montypajtnův" osobnostní inventář), Ladislav Nádvorník (příprava exkurze), Petra Frumarová (Dramaticko-historický test J. Cimrmana), Pavel Terber (Matematické sirky), Iva Berčíková (Orientační běh), Luděk Kovář (Poznej zvíře), Zdeňka Adlerová (Literární test), Lenka a Roman Brzuskovi (redakce Ranního věstce a správci fotobáze).
Dále děkuji Mense ČR a Radě Mensy ČR za finanční příspěvek na organizaci a ceny pro vítěze soutěží a společnosti Student Agency za zpáteční jízdenku do Londýna nebo Stockholmu pro celkového vítěze.
Děkuji všem zúčastněným za přátelskou a poklidnou atmosféru celého setkání a můj největší dík patří členům organizačního týmu, bez jejichž spolupráce by toto setkání nebylo - jmenovitě to jsou Jaroslav Zavadil, Danka Blumensteinová, Ladislav Frankl a Jaroslav Grepl.


Tomáš Blumenstein
tblumen@mensa.cz
+420 603 726 030