Celostání setkání Mensy Jaro 2008

Termín: 7.-11. 5. 2008
Kde: Rekreační areál Bezdružice, nachází v lesích, 100m od velkého rybníka „Zaječí“, cca 4 km od obce Bezdružice, v části obce Křivce, okres Tachov .

Kolik:

Cena za osobu: 150,-Kč ubyt. + 120,-Kč polopenze, t.j. 270,-Kč za den. Mládež do 18-ti let a studenti s průkazem platí za ubyt. 100,-Kč, t.j.celkem 220,-Kč.
Registrační poplatek pro Mensany 100,- Kč, pro nečleny 200,- Kč, děti do 10 let registrační poplatek neplatí. Pro přihlášené po 7. 4. 2007 bude registrační poplatek navýšen o 100 Kč/osobu.
Platbu za celé setkání pošlete na účet číslo: 197313982/0300. Jako variabilní symbol použijte datum narození účastníka (např. 150165)


Zdarma je hala i ostatní využití areálu.


Organizační tým: Jan Vaněček (jan.vanecek@mensa.cz), Věra Hellerová (vera.hellerova@mensa.cz), Hana Heřmanová (hana.hermanova@mensa.cz), Tomáš Tauber (tomas.tauber@mensa.cz)