Jarní setkání Mensy ČR Zaječí 2018 - tipy na výlety

Lokalita

Letošní jarní celostátní setkání Mensy ČR se bude konat v bezprostřední blízkosti Lednicko-valtického areálu, který byl v prosinci 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tento krajinný celek o rozloze 283 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava.

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je komplexem převážně loveckých zámečků, vyhlídek a různých krajinotvorných prvků. V minulosti patřil Lednicko-valtický areál k Lichtenštejnskému panství. Byl vybudován v okolí hlavního sídla Lichtensteinů, které bylo na zámku ve Valticích. Součástí areálu jsou dva zámky, rybníky, parky, obora s částí lužního lesa a několik dalších drobných staveb a zámečků.

LednickoValtickyAreal

Lednicko-valtický areál. Shora: Zámek Lednice, Rendez-vous, Minaret, Apolonův chrám, Kolonáda na Reisně, Svatý Hubert, Tři grácie. Zdroj: Martin Vavřík [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Chráněná krajinná oblast Pálava

CHKO Pálava byla vyhlášena již v roce 1976 na území o rozloze 83 km2, které zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní hranici s Rakouskem. CHKO Pálava ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí, lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů. V roce 1986 byla CHKO Pálava organizací UNESCO zařazena do mezinárodní sítě biosférických rezervací chránících ukázky nejvýznačnějších světových ekosystémů. Na území CHKO byla v roce 2004 vyhlášena ptačí oblast. Předmětem ochrany jsou populace čápa bílého, orla mořského, včelojeda lesního, strakapouda jižního, strakapouda prostředního, pěnice vlašské, lejska bělokrkého a ťuhýka obecného.

Chráněná krajinná oblast Pálava

Hranice CHKO Pálava je vyznačena červenou čarou, místo ubytování terčem s nápisem START. Kliknutím na mapu se obrázek otevře ve vyšším rozlišení v novém okně prohlížeče. (Zdroj: mapy.cz)

Tipy na výlety

Chcete-li okolí prozkoumávat na vlastní pěst, přinášíme vám výběr tipů na samostatné výlety na zajímavá veřejně přístupná místa.

Obsah

 1. Národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP)
 2. Kulturní památky
 3. Archeologická naleziště
 4. Další zajímavá místa

Národní přírodní rezervace (NPR) a Národní přírodní památky (NPP)

Více informací o dané NPR či NPP se dozvíte po kliknutí na název vybrané lokality (odkazy vedou na českou Wikipedii a otevřou se v nové záložce Vašeho prohlížeče).

 • NPR Cahnov – Soutok – ukázka jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru a záplavová louka se vzácnou mokřadní vegetací.
 • NPR Děvín – Kotel – Soutěska – skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu, které se vyznačují bohatou flórou a faunou.
 • NPR Lednické rybníky – součást Lednicko-valtického areálu. Rybniční soustavu tvoří pět rybníků: Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký. Na území NPR je vyhlášena ptačí oblast: hnízdí zde mnoho druhů vodního ptactva a oblast je také odpočinkovým místem pro ptáky táhnoucí na jih.
 • NPR Křivé jezero – zachovalá část nivy s přirozeným charakterem říčního koryta, porosty tvrdého a měkkého luhu, lužními loukami, nelesními mokřadními a vodními společenstvy a odříznutým meandrem Dyje.
 • NPP Pouzdřanská step – Kolby – výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů.
 • NPR Ranšpurk – starý lužní prales, ve kterém hnízdí mnoho druhů ptactva.
 • NPR Slanisko u Nesytu – unikátní výskyt slanomilné flóry a fauny
 • NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen – výskyt vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Na území rezervace se nachází i Sirotčí hrádek (zřícenina gotického hradu).

001 cesta na Stolovou horu

Cesta na Stolovou horu (NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen). Zdroj: Huhulenik [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Kulturní památky

Součástí Lednicko-valtického areálu jsou dva zámky, rybníky, parky, obora s částí lužního lesa a několik dalších drobných staveb a zámečků (níže seřazeny abecedně podle názvu). Více informací o dané památce se dozvíte po kliknutí na její název (odkazy vedou na českou Wikipedii a otevřou se v nové záložce Vašeho prohlížeče).

Zámky:

 • Lednice – novogotický (původně renesanční) zámek z poloviny 19. století (původně 16. století). Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice.
 • Valtice – barokní zámek (původně gotický hrad) ze 17. století (původně 13. století) se nachází ve stejnojmenném městě.

Lednice, zámek (05)

Průčelí zámku Lednice. By Harold (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Salety (roztroušené drobné stavby v Lednicko-valtickém areálu):

 • Apollonův chrám – empírová stavba na návrší u břehu Mlýnského rybníka.
 • Belveder – empírový lovecký zámeček z 19. století.
 • Dianin chrám (nebo též Rendez-vous) – empírový lovecký zámeček, původně z 18. století, přestavěný v 19. století.
 • Hraniční zámek – klasicistní zámek z 19. století; v současné době se v něm nachází hotel a restaurace.
 • Janův hrad – pseudogotická napodobenina hradní zříceniny z počátku 19. století.
 • Kaple svatého Huberta – novogotická kaple z 19. století.
 • Kolonáda na Rajstně – romantický klasicistní gloriet z 19. století.
 • Lovecký zámeček – klasicistní zámeček z počátku 19. století.
 • Maurská vodárna – tento objekt z 18. století (přestavěný v 19. století v maurském slohu) sloužil částečně jako parní lázně a současně jako technické zázemí pro zavlažovací systém zámeckého parku
 • Minaret – rozhledna v romantickém slohu, pocházející z přelomu 18. a 19. století
 • Nový dvůr – empírový komplex hospodářských budov z počátku 19. století
 • Pohansko – empírový lovecký zámeček z počátku 19. století
 • Rybniční zámeček – klasicistní zámek z počátku 19. století
 • Tři Grácie – kryté sloupořadí, před kterým stojí sousoší tří řeckých bohyň (Pallas Athény, Artemidy a Afrodity). Pro sousoší se vžil název Tři Grácie, přestože s mytologickými Gráciemi nemá nic společného.

Tři Grácie (1)

Tři Grácie. Zdroj: Huhulenik (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Archeologická naleziště

Jižní Morava je kraj obzvláště bohatý na archeologické nálezy. Více informací o daném nalezišti se dozvíte po kliknutí na jeho název (všechny odkazy vedou na externí weby a otevřou se v nové záložce Vašeho prohlížeče).

 • Archeopark Pavlov – moderní expozice zpřístupňující jednu z nejvýznamnějších pravěkých lokalit doby lovců mamutů na světě.
 • Pohansko u Břeclavi – rozsáhlé velkomoravské hradiště z 9. století vybudované na výspě mezi rameny řeky Dyje. Areál hradiště je chráněn jako kulturní památka ČR.
 • Římský tábor u Mušova – nejvýznamnější římská lokalita u nás. Bližší informace najdete také zde.

Areal muzea v prirode pohansko

Areál muzea v přírodě na Pohansku. Zdroj: AndrewJ from cs [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5), GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], from Wikimedia Commons.

Další zajímavá místa

 • Rozhledna Dalibor (Zaječí) – malá rozhledna na pahorku v bezprostřední blízkosti Vinařství U Kapličky
 • Lanové centrum Pirátská loď (Zaječí) – přímo v areálu Vinařství Nosreti
 • Ukázky sokolnictví (zámecký park v Lednici) – v předem stanovených časech. Komentované ukázky lovu dravých ptáků, působivá akce vhodná i pro děti. Rezervace předem není možná (záleží i na počasí), sledujte prosím webové stránky provozovatele.
 • Strachotín – vesnice v těsné blízkosti Novomlýnských nádrží, kterou prochází Moravská vinná stezka. Strachotín má velmi dlouhou historii pěstování vína, je zde kolem 90 vinných sklepů (z nich drtivá většina ve Sklepní ulici).
 • Aqualand Moravia – v obci Pasohlávky byl v roce 2013 otevřen rozsáhlý akvapark s mnoha vodními atrakcemi, vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Celková kapacita je 8000 návštěvníků a vodní plocha měří přes 3000 m2. Součástí akvaparku je 7 bazénů, 20 tobogánů, 24 typů saun, 4 vířivky, wellness zóna (kryozóna, římské a sluneční lázně) a restaurace pro 480 hostů. Pro termální bazén aquapark využívá geotermální vrt Mušov s teplotou 46 °C, který má osvědčení přírodního léčivého zdroje od MZ ČR.
 • Lanové centrum Břeclav – na celkové ploše více než 7000 m2 si můžete užít nejen lanové centrum, ale také dětské hřiště, program, balanční prvky, lukostřelbu či chůdy. Věnujte prosím pozornost provozní době. Provozovatel může otevřít areál i mimo otevírací dobu po telefonické dohodě při skupině 10 a více osob.
 • trojmezí na soutoku řek Moravy a Dyje – jeden z nejrozsáhlejších lužních lesů v Evropě se rozkládá v místě, kde se stýkají státní hranice Česka, Slovenska a Rakouska, jejichž průběh vyznačují největší moravské řeky – Morava a Dyje. Jejich soutok je nejen historickým trojmezím, ale zároveň nejjižnějším místem na Moravě. Pro oblast je typická hustá síť meandrujících říčních ramen a periodicky zaplavovaných tůní. Domov a klid pro život tu nachází spousta vzácných živočichů. Nicméně doporučujeme navštívit raději z rakouské nebo slovenské strany. Více se dozvíte v článku Moravskou Amazonii si nejvíce užijete za hranicemi, v Česku je špinavá (odkaz vede na idnes.cz)
 • Laa an der Thaya – rakouské městečko těsně za hranicemi ČR. Turisticky vyhledávaná destinace, zejména díky proslulým termálním lázním.
 • Poysdorf – městečko v Dolním Rakousku, proslulé vinařskou tradicí
 • zámek Wilfersdorf – zámek ve stejnojmenné obci nedaleko rakouského městečka Mistelbach. Tento pěkný a zachovalý zámek patří šlechtickému rodu Lichtenštejnů, který v minulosti vlastnil také zámky ve Valticích a v Lednici.

Věstonická nádrž

Věstonická nádrž – prostřední nádrž vodního díla Nové Mlýny – je od roku 1994 chráněnou přírodní rezervací, neboť se zde nachází zde ptačí oblast. Hnízdí tu, zimuje nebo se tu shromažďuje při tahu mnoho chráněných druhů ptáků. Zdroj: By Huhulenik (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons.