Podzimní setkání Mensy ČR Seč 2018 - lokalita, tipy na výlety

Lokalita

Seč

První písemná zmínka o Seči je již z roku 1318 a od roku 1499 je Seč doložena jako městečko. Název je odvozen od prací spojených s osídlováním této oblasti – sekáním lesů. 29. listopadu 1853 bylo městečko povýšeno na město. Znakem Seče se stala stříbrná lilie v červeném poli, vroubeném drobnými lístky. Tehdy měla Seč 137 domů a 1100 obyvatel. Dominantou města je na náměstí stojící kostel sv. Vavřince ze 14. století, který byl v 17. století renesančně přestavěn. K slavným rodákům patří fyzik Čeněk Strouhal (1850-1923) profesor na Karlově Univerzitě. Dnes má město i s přilehlými částmi téměř 1700 obyvatel.

přehraha

Velký přínos pro město znamenala stavba přehrady v letech 1925 – 1934, díky které se Seč stala po válce významných rekreačním střediskem (pokud budete procházet po hrázi přehrady, doporučujeme pečivo s sebou – přesně uprostřed hráze totiž můžete ve vodě vidět a případně i krmit – zákaz tam není – opravdu velké kapry). Nad přehradou se vypíná zřícenina hradu Oheb ze 14. století. Hrad samotný zaznamenal největší rozkvět od roku 1455, kdy se jeho vlastníky stali Trčkové z Lípy a vybudovali mohutné opevnění. Koncem století však připojili hrad k nedalekému lichnickému panství a od roku 1553 je ve všech úředních záznamech uváděn jako pustý.

Hrad Oheb

Těm z Vás, které více než historie zajímá příroda, musíme sdělit, že okolo hradu je stejnojmenná přírodní rezervace o rozloze 26,5 ha, která se může pyšnit výskytem 42 druhů měkkýšů, 67 druhů obratlovců, pestrým společenstvem mechů a kapradin a to vše je doplněno suťovým listnatým lesem.

Sál

A co samotné místo setkání – Kongres hotel Jezerka? Je to moderní hotel zaměřený na firemní akce a rekreační pobyty. Původně byl otevřen již v roce 1987, tehdy jako zotavovna ROH Průmstavu Pardubice. Tehdejší kapacita byla 154 lůžek. Nynější kontext získal v roce 2002. V letech 2009 až 2010 proběhla velká rekonstrukce objektu, po které se navýšilo ubytování 232 lůžek. K zmiňovanému neustálému zlepšování patří i otevření Wellness & spa centra, připojení depandance a chatek.

Wellness

Doufám, že místo samotné i přítomnost ostatních členů či nečlenů Mensy Vás nadchne a strávíme pohodové tři dny v krásné přírodní oblasti východních Čech v samém srdci CHKO Železné hory.

https://mapy.cz/s/2Q5Vu

Tipy na výlety

Lichnice

Poblíž města Třemošnice stojí zřícenina hradu Lichnice. Tento hrad postavený ve 2. polovině 13. století byl zajímavý svým trojúhelníkovým půdorysem, který lze pozorovat dodnes. Na hradě se vystřídalo několik pánů, zříceninou se stal v roce 1648, kdy král Ferdinand III. vydal rozkat nařizující pobořit hradby, aby se Lichnice nestala opěrným bodem nepřátelů. V současné době může návštěvník kromě samotné zříceniny obdivovat výhled do okolí zejména na část Železných hor.

Více informací o zřícenině hradu Lichnice: http://www.zeleznehory.net/hrad-lichnice/ nebo https://www.tremosnice.cz/volny-cas/lichnice/

Trasa z Jezerky (11 km): https://mapy.cz/s/2UANz

C:\Users\Lucie\Desktop\2.jpg

Žleby

V obci Žleby naleznete hned dvě místa, která rozhodně stojí za návštěvu. Jedná se o zámek s okolním parkem a také oboru s místní raritou, kterou jsou bílí jeleni.

Zámek Žleby je velkolepé romantické sídlo rodu Auerspergů, ve kterém se dodnes nacházejí rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku a originálních předmětů denní potřeby. Zámek návštěvníkům nabízí exkurs do každodenního života šlechty v 19. století. Zajímavý je také anglický krajinářský park v okolí zámku s rozlohou 24 ha. Zámek se také objevil v několika filmech, z nejnovějších můžeme zmínit pohádku Tři bratři. Od 28. 9. do 30. 9. zde nabízí také netradiční prohlídku s názvem Oživená zámecká kuchyně na zámku Žleby.

Milovníci fauny jistě ocení návštěvu obory ve Žlebech, kde lze kromě bílých jelenů vidět také divoká prasata, daňky, muflony a další zvířata naší přírody. Zajímavou součástí obory jsou také dravci, jejichž ukázka probíhá stejně jako krmení již zmíněných jelenů dvakrát denně.

Více informací o zámku Žleby: https://www.zamek-zleby.cz/cs

Více informací o oboře ve Žlebech: http://www.oborazleby.cz/

Trasa z Jezerky (20 km): https://mapy.cz/s/2UAMX

C:\Users\Lucie\Desktop\1a.jpgC:\Users\Lucie\Desktop\1b.jpg

Veselý kopec

Skanzen na Veselém kopci je vlastně osadou lidových staveb. Jedinou původní usedlostí je Pilnovo stavení č. p. 4, které patří k nejstarším dokladům lidového stavitelství v oblasti Železných hor. Ostatní obydlí se byla přenesena z oblasti zvané České Horácko. Roubenky přinášejí svědectví o bydlení a hospodaření od poloviny 19. století do poloviny 20. století, je tu kolekce technických památek na vodní pohon. Patří k nim mlýn s varnou povidel, stupník na tříslo, olejna a pila. Okolní příroda jistě také stojí za zmínku. Na Veselém kopci probíhá řada kulturních akcí se zaměřením na původní řemesla. V období 28. - 30. září to je dílnička s názvem „Domácké zpracování lnu, předení na kolovrátku a zdobení textilií franclováním“.

Více informací o Veselém kopci: http://www.vesely-kopec.cz/ nebo https://www.skanzen-vysocina.cz/cs

Trasa z Jezerky (18 km): https://mapy.cz/s/2UB3y

C:\Users\Lucie\Desktop\3.jpg

Archeoskanzen Nasavrky

Archeoskanzen v Nasavrkách je rekonstrukcí „města“ z mladší doby železné. Všechny velké stavby mají svou předlohu v archeologických nálezech. Stejně tak rozložení staveb odpovídá tomu, jak se stavěla v mladší době železné. Kromě obytných domů jsou zde i hospodářské objekty, řemeslné dílny apod.

informace o archeoskanzenu: http://www.skanzennasavrky.cz/

Trasa z Jezerky (15 km): https://mapy.cz/s/2X15p

C:\Users\Lucie\Desktop\4.ashx.jpg