Detail akce

konference Aktuální otázky předškolního vzdělávání

13.01.2017 08:30 - 14.01.2017 12:00, Praha 1 - Hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4


V pátek 13. 1. ve třináct hodin zazní přenáška dr. Koukolíka
Více informací na https://asociacepv.cz/

Iva Berčíková, iva.bercikova@mensa.cz, tel. +420 602840526