Detail akce

Homosexualita ve škole

21.09.2017 17:30, - učebna M308, 3.patro, Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1
Pozvánka na přednášku a následnou diskuzi na téma Homosexualita ve škole, kterou povede naše přední česká psycholožka a socioložka, která je uznávaná i ve světě, Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Jak se cítí v českých školách dívky a chlapci, kteří mají pochybnosti o své heterosexualitě nebo si jsou jisti svojí homosexualitou? Setkávají se takoví žáci a žákyně s nepochopením a nepřijetím, která by mohla negativně ovlivňovat jejich školní úspěšnost? Jak vyučující mohou snižovat homofobii a podporovat bezpečné klima?

Na setkání budeme diskutovat rizika, kterým ve škole čelí homosexuální dívky a chlapci. V jejich důsledku může být ohrožen proces učení. Rodiče a vyučující by měli lépe porozumět pocitům dospívajících chlapců a dívek, kteří jsou homosexuální, ale také pocitům jejich spolužáků a spolužaček, ostatních rodičů a vyučujících. Jedině na základě toho pak můžeme hledat efektivní způsoby podpory při budování zdravé osobní identity a při snižování nebezpečí školních konfliktů. Během setkání budeme intenzivně využívat zkušenosti z mentoringové poradny S barvou ven (www.sbarvouven.cz), která je určena mladým gayům, lesbám a bisexuálním osobám i jejich rodičům a kamarádům.

Na setkání se dotkneme následujících konkrétních témat: Sexualita a genderový řád; Vnitřní a vnější coming out, sekundární coming out; Rizikové a podpůrné faktory při coming outu; Homosexualita jako téma ve výuce; Podpora homosexuálních dospívajících; Podpora školních tříd s homosexuálním chlapcem či dívkou; Homofobie a homofobní šikana.

O autorce:
Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi její předměty zájmu spadají témata sociální psychologie, psychologie dítěte školního věku a hlavně pak problematika genderu, kde se dlouhodobě zabývá výzkumem genderového zatížení vzdělávání, zvláště pedagogickou komunikací, vrstevnickými vztahy a budováním genderové identity v rámci školní socializace. Je autorkou mnoha publikací, členkou vědecké rady a garantem studijních oborů psychologie Pedagogické fakulty UK. Je absolventkou Filosofické fakulty UK v Praze, obor sociologie a Pedagogické fakulty UK v Praze, obor psychologie a pedagogika, kde získala i docenturu v tomto oboru.

Jiří Hýzler, jiri@hyzler.net, tel. 777948717

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.