Detail akce

Přednáška "ČNB: modelování ekonomiky"

25.10.2017 17:30 - 19:00, Praha 8 - MATFYZ - MFF UK, Sokolovská 83, učebna K1
Jménem Mensa SIG Business Club si Vás dovolujeme pozvat na jednu z přednášek na MATFYZu, o které si myslíme, že by Vás mohla zajímat.

Anotace:
Česká národní banka využívá pro nastavení své měnové politiky komplexní prognostický aparát, založený na pokročilých ekonomických modelech. Jádrem těchto modelů jsou ekonomické teorie, které se snaží popsat chování ekonomických agentů. Co mají tyto modely společného s teorií optimálního řízení? Jakým způsobem můžeme odhadnout budoucí pozici ekonomiky v hospodářském cyklu? A co má společné určování pozice ekonomiky v hospodářském cyklu a nastavení měnové politiky s navigací raket?

O přednášejícím:
František Brázdik vystudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a pokračoval doktorským studiem na CERGE-EI v Praze. V současné době pracuje v České národní bance v odboru makroekonomických prognóz. Má též pracovní zkušenosti z Evropské centrální banky.
Více informací na www.karlin.mff.cuni.cz/mffseminar/brazdik.pdf

Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz, tel. 724744775
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány.
Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených.
Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.Ke dnešnímu dni je přihlášeno 10 účastníků.

1. Daniel Vichera2017-10-08 09:38:46
2. Petr Štěpán2017-10-10 11:35:19
3. Jan Kubik2017-10-10 11:45:38
4. Jakob Englund2017-10-10 11:49:21
5. Vaclav Necas 2017-10-10 11:56:52
6. Radim Sochor2017-10-10 15:03:40
7. Igor Mandík2017-10-10 15:20:29
8. Alexandra Wendrinská2017-10-10 16:30:06
9. Lukáš Cyrankowski2017-10-13 16:11:23
10. Jakob Englund2017-10-14 18:52:21