Detail akce

Přednáška Prof. Dr. Scott Lilienfeld, USAna téma: Konfirmační zkreslení

20.04.2018 15:00 - 20:00, Praha 6 - ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, budova A, 10.patro
Spolek absolventů ČVUT ve spolupráci se Spolkem Sisyfos a Mensou ČR si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat:
Přednášku Prof. Dr. Scott Lilienfeld (University of Emory, Atlanta, USA)

Pozvánka
Spolek absolventů ČVUT ve spolupráci se Spolkem Sisyfos a Mensou ČR si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na

Název akce:
Přednáška Prof. Dr. Scott Lilienfeld (University of Emory, Atlanta, USA) na téma:
Konfirmační zkreslení

Simultánní překlad z angličtiny: Claire Klingenberg

Kdy:
pátek, 20.4.2018 od 15.00 do 21.00 hod.
Kde:
budova ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6-Dejvice, budova A, 10.patro
Pořadatelé:
Alumni ČVUT
Mensa ČR
Sisyfos
Cíl:
Přednáška spojená s networkingovou akcí s cílem propojit členy Alumni ČVUT, Mensy ČR, spolku Sisyfos a ostatních se zájmem o vědu a racionalitu, v rámci světové iniciativy March for Science.

Pozvaní účastníci:
absolventi ČVUT
členové spol. Mensa
členové spolku Sisyfos
členové AV ČR

O přednášejícím:
Dr. Scott Lilienfeld je profesor psychologie na univerzitě v Emory a obhájce terapie a léčby založené na důkazech. Je znám svými knihám, např. 50 velkých mýtů populární psychologie a S vymytým mozkem, které zkoumají pravdivost tvrzení z oblasti psychologie, se kterými se potkáváme. Občasně přispívá do The New York Times, The New Yorker nebo Scientific American.

Vstupné:
299,-…………vstup na přednášku Dr. Lilienfelda
499,-…………vstup na přednášku Dr. Lilienfelda a prohlídka budovy ČVUT-CIIRC

Sleva pro členy Mensy (po předložení karty člena), Spolku absolventů ČVUT (po předložení karty člena) a členů spolku Sisyfos:
50,-Kč
Detaily programu:
15.00-15.30 welcome drink
15.30-17.00 přednáška a dotazy
17.00-18.00 občerstvení
18.00-19.30 prohlídka budov ČVUT CIIRCu
19.30-21.00 volný networking

Předpokládaný počet účastníků:
100
O pořadatelích:
Alumni ČVUT
Posláním Spolku absolventů a přátel ČVUT je sdružovat lidi se zájmem o dění na nejlepší české technické univerzitě.
Cílem je udržovat kontakt s lidmi, ochotnými šířit její dobré jméno a různými formami ji podporovat. Propojováním s ostatními alumni spolky renomovaných českých a zahraničních univerzit navazovat kontakty.
S dalšími zájmovými organizacemi si vyměňovat zkušenosti a sdílet nabídky programů a výhod mezi členy. Postupně chce vytvořit široký okruh podporovatelů univerzity, obdobně jako je tomu u tradičních světových univerzit.
Mensa ČR
Mensa je mezinárodní nezisková a apolitická organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma 2% populace. Má přes 130.000 členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým více, než 5.000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek a exkurzí. Především je ale zaměřena na vytváření přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje Kluby nadaných dětí a provádí testování IQ veřejnosti.
Sisyfos
Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen.
Snahou klubu je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam přičítá podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Klub nechce zasahovat do sféry politické a do oblasti náboženské víry.
Svou činnost na domácí scéně koordinuje s evropskými i mimoevropskými skeptiky a pravidelně se zúčastňujeme evropských a světových kongresů.

O místě konání:
CIIRC ČVUT
Jedním z hlavních cílů CIIRC je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra, ale také o silné vazby s mezinárodními centry výzkumu.
CIIRC vytváří výzkumné a současně pedagogické pracoviště s vědeckou atmosférou, příjemnými podmínkami pro práci a v řadě oblastí přináší výsledky na úrovni světových špiček výzkumu.
Institut otvírá své dveře odborníkům z domova i ze světa, kteří se mohou stát součásti týmu v podobě pracovníka CIIRC ČVUT či s ním pouze spolupracovat. Velmi významná část spolupráce je navázána také s dalšími institucemi v rámci ČVUT, ale také s Akademií věd ČR, s průmyslem a podobně zaměřenými zahraničními institucemi.

Odkaz na přihlášení je zde:
www.mensashop.cz
Více informací na www.mensashop.cz

Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz, tel. 724744775