Detail akce

Přednáška Jiřího Grygara na téma: Temná hmota, temná energie, gravitační vlny, kvantová fyzika

13.06.2018 17:00 - 20:00, Praha 6-Dejvice - ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, budova B, červená přednášková místnost
SIG Business Club při Mense ČR ve spolupráci se Spolkem absolventů ČVUT si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na večerní klubovou akci.

Název akce:

Přednáška Jiřího Grygara na téma:
Temná hmota, temná energie, gravitační vlny, kvantová fyzika, Sisyfos a křesťanství

Kdy:
středa, 13.06.2018 od 17.00 hod.

Kde:
budova ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, 160 00 Praha 6-Dejvice, budova B, červená přednášková místnost

Anotace:
Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory, a že rozpory naopak zákonitě vznikají mezi vědou a pavědou a mezi náboženskou vírou a pověrami.
Svůj názor na zázraky popisované v Bibli vyjádřil několikrát. Připouští, že zázraky na přímluvu svatých a schopnost apoštolů dělat zázraky nemusí být v rozporu s přírodními zákony a může jít jen o vzácné jevy, které se pro svou vzácnost jeví nadpřirozené.

Zázrak vznikl jako slovo, že je to něco, co je za naším zrakem, to znamená, že je to schováno za naším zrakem, který nás může oklamat. A tady vidíme, že ty věci, které jsou v Bibli líčeny jako zázraky, tak nemusí být vůbec v rozporu s fyzikálními zákony, my nevíme, my jsme u toho nebyli, takže my můžeme buď věřit, nebo nevěřit těm lidem, kteří to napsali (…) my to neumíme vysvětlit současnou vědou, ale my neumíme vysvětlit i spoustu věcí v čisté vědě. Nakonec, věda spočívá v tom, že pokaždé, když udělá nějaký objev, tak současně najde tři otázky, na které neumí odpovědět, takže ta věda se vlastně vzdaluje tomu ideálu, že by jednou věděla všechno.

—Jiří Grygar v Hyde Park Civilizace

Barbora Tachecí (otázka): „Turínské plátno, krvavá stigmata, neposkvrněné početí, zmrtvýchvstání, nanebevzetí, zázraky svatých… To vše nemáte problém přijmout?“ Jiří Grygar (odpověď): „Nemám. Od té doby, co byla vynalezena kvantová mechanika, tak znám zázraky, proti kterým ty Vámi jmenované vypadají docela jednoduše. Jen si zkuste představit, že třeba jeden foton může projít dvěma dírami současně.“

— Přepis rozhovoru Jiřího Grygara s Barborou Tachecí na www.osacr.cz

O přednášejícím:

RNDr. Jiří Grygar, CSc. působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR.
Celý život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky.
Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů a autorem příspěvků v časopisech, novinách či na internetu.

Za svoji vědeckou a především popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 2011 získal nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za „přínos české i mezinárodní astronomii a obecné vědě a jejímu šíření“.

V roce 1996 získal Jiří Grygar cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“.

Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října 1971.
Je čestným předsedou České astronomické společnosti

Vstupné:
dobrovolné
nečlenové 50,-Kč

Detaily programu:
17.00 - začátek
20.00 – předpokládaný konec
20.00-21.00 – volná diskuze, občerstvení

Na setkání se těší

Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz, tel. 724744775

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.