Detail akce

Exkurze do provozu spalovny - SAKO Brno

17.05.2012 12:00 - 15:00, Brno - Spalovna - SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno
Prohlídka spalovny, do které se vozí odpadky z Brna a okolí, a také dotřiďovací linky, kde se vytříděné odpadky (PET a papír) znovu dotřiďují.

Po přivítání účastníků se pustí nový film o historii spalování, o systému
odpadového hospodářství ve městě Brně i o projektu "Odpadové hospodářství
Brno" a jeho realizaci v rámci rekonstrukce a modernizace spalovny. Poté si
přiblížíme některé údaje čísly - emisní limity spalovny verzus jiné zdroje,
produkce dioxinů ze spaloven a z jiných zdrojů, porovnání limitů na těžké
kovy pro spalovny s nejvyššími přípustnými koncentracemi dle hygienických
norem v ŽP. Produkce energií ze zdroje, množství a svozové oblasti pro
spalování odpadů a řada dalších informací. Poté si projdeme celý provoz
včetně kontrol při příjmu odpadů, homogenizaci a přikládání odpadů do kotle,
spalovací proces a proces čištění spalin i úpravu produktů po spálení.
Prohlédneme si turbínu i velín, odkud se celý proces řídí a exkurzi ukončíme
prohlídkou dotřiďovací linky, kde se dotřiďují na kvalitativní parametry
vyseparované odpady ze systému zavedeného obcí.

Jana Soukupová, jana.votrubcova@centrum.cz, tel. +420 603559649

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.