Detail akce

Seminář k pregraduální výuce pedagogů v oblasti vzdělávání nadaných

13.06.2013 10:00 - 15:00, Prostějov - Národní dům, Vojáčkovo nám. 1
Akce je určená pro zástupce pedagogických fakult z celé ČR.
Je svolána v návaznosti na jednání na MŠMT a pod záštitou pracovní skupiny pro vzdělávání nadaných dětí MŠMT.

10:00 Uvítání, káva, obecná rozprava
10:30 Zahájení jednání
12:30 Oběd
13:00 Pokračování jednání

Na programu budou následující body:
1. Stanovisko konkrétní fakulty k zařazení předmětu Nadaný žák
2. Doporučení struktury sylabu na základě dodané verze PdF OU
3. Diskuse ke změnám

Základní občerstvení bude zajištěno, oběd bude ve vlastní režii účastníků.
Přihlašujte se, prosíme, co nejdříve.

Organizační výbor:
Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Ing. Tomáš Blumenstein
PhDr. Eva Vondráková
Kontakt a dotazy:

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, tel. +420 603 726 030

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.