Detail akce

Objednávka knihy NTC Systém učení

předběžné datum: Objednavka, -
Kniha NTC Systém učení, autor Ranko Rajović, 1. vydání, 64 stran, cena 199 Kč
V období od narození do vstupu do školy uběhne 6 let. Z hlediska lidského života jde o etapu poměrně krátkou a nevýznamnou. Z hlediska vývoje člověka se však jedná o zásadní období, které nás předurčí na celý zbytek života.

Závisí především na úsilí rodičů a pedagogů mateřských škol, jak děti v tomto křehkém a nelehkém vývojovém období dostatečně podporovat a s vědomím svých možností a svého vlivu adekvátně rozvíjet. Je zapotřebí, abychom rozvíjeli NADÁNÍ NÁM SVĚŘENÝCH DĚTÍ.

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména pak skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Metoda nabízí učitelům i rodičům ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes učení abstraktních symbolů, jejich třídění a tvoření asociací až po enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Všechny děti zapojené do tohoto programu mají šanci zvýšit svůj intelektový potenciál a tím i prostor pro budoucí úspěšné uplatnění.

Autor metody Ranko Rajović je lékař, zakladatel Mensy v několika zemích bývalé Jugoslávie, byl dlouholetým předsedou Mensy Srbsko, je členem komise Mensy International pro nadané děti, přednáší na šesti fakultách a je spolupracovníkem UNICEF. Program úspěšně rozšiřuje po mnoha zemích Evropy.

NTC Learning – další tipy

  • Máte-li zájem o školení metody NTC Learning, vyplňte prosím formulář na http://deti.mensa.cz/skoleni. Nejedná se o závaznou přihlášku. Konkrétní termíny a místa školení budeme vypisovat podle zájemců. Vyplněním formuláře si zároveň zajistíte, že Vás budeme informovat na Vámi uvedený e-mail, jakmile bude dané školení vypsáno.

  • Můžete se také podívat na videozáznam související přednášky dr. Ranka Rajoviče na téma Jakých chyb se rodiče dopouštějí na svých dětech? (odkaz vede na YouTube). Sestříhaná verze videozáznamu trvá hodinu a čtvrt. Vynechali jsme většinu pasáží přednesených v rodné srbštině dr. Rajoviče – celá přednáška trvala dvě hodiny.

Knihu NTC Systém učení můžete objednat v Mensashopu

Hana Kalusová, hana.kalusova@mensa.cz, tel. +420777004678