Detail akce

Valná hromada Mensy ČR

13.06.2015 09:00 - 21:00, Prostějov - Národní dům, Vojáčkovo nám. 1
Výroční valná hromada Mensy ČR, jejíž součástí bude návštěva Pevnosti poznání, vyhlášení Čestného uznání 2015, vyhlášení výsledků voleb a další program.

Vážení členové, Rada Mensy svolává letošní výroční Valnou hromadu Mensy ČR na sobotu 13. června 2015 v Prostějově.

Program:

09:00 Návštěva Pevnosti poznání
Sobotní program zahájíme návštěvou nově otevřeného vědeckého muzea Pevnost poznání v Olomouci, jehož součástí je i řada exponátů navržených našimi členy. Naši výpravu provede sama Mgr. Blanka Krausová, iniciátorka projektu.

12:30 Přejezd do Prostějova

13:00 Oběd

14:30 Valná hromada
Zpráva o činnosti Mensy a Rady
Zpráva o hospodaření Mensy
Zpráva Kontrolní komise
Zpráva Volební komise o výsledcích voleb
Diskuse17:30 Slavnostní vyhlášení Čestného uznání Mensy ČR.18:30 Večeře
Společná večeře s diskusí o rozvoji Mensy ČR
Poplatek pro účastníky večeře je 60 Kč a zasílejte jej spolu s přihláškou na účet č. 2700060273 / 2010 (VS Vaše telefonní číslo).
Nečlenové Mensy a účastníci, kteří nemají na rok 2015 uhrazené členské příspěvky, si hradí oběd v ceně 80 Kč a večeři v ceně 200 Kč - zasílejte na výše uvedený účet současně s přihláškou.
Za organizační tým Tomáš Blumenstein, Jindřiška Hrubá a Zuzana Šimková, hrujin@seznam.czNa akci navazuje v neděli Grilování v Prostějově.

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz, tel. +420 603 726 030

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.