Detail akce

Prostějovské bowlení

27.01.2017 17:55 - 23:45, Prostějov - Bowling Palace
Turnaj v bowlingu


Jako předehru k večernímu povídání si v pátek 27. dáme trochu nenáročného sportu s koulemi a kuželkami. Máme rezervovánu jednu dráhu od 18:00. Sraz je v Bowling Palace (Újezd 4). Večer zakončíme od cca 19:15 zhodnocením akce a čtvrtopáteční schůzkou místní skupiny v nedaleké restauraci.


Ladislav Frankl, lada.frankl@post.cz
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány.
Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených.
Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.Ke dnešnímu dni je přihlášeno 3 účastníků.

1. Laďa Frankl2017-01-13 22:22:28
2. Jarek Grepl2017-01-15 21:02:38
3. Henrieta Greplová2017-01-15 21:03:47