Detail akce

Sběratelé kostí 4

20.01.2017 17:00 - 19:00, Praha 2 - Hrdličkovo muzeum člověka – Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7
Jak lze z kosterních pozůstatků zjistit více informací o tom, komu patřily? Workshop povede zkušená antropoložka.

Účastníci se dozvědí řadu informací o lidské kostře a sami si ji sestaví.
Dozvíte se, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění, které člověk za života prodělal. Jednoznačně vhodné jako prevence, jak o sebe lépe pečovat! :-)
Workshop je vhodný také pro studenty se zájmem o biologii člověka.

Cena 100,- Kč za osobu, budeme platit až na místě.

U všech skupin platí, že 20 účastníků je maximum, budeme rozděleni kolem koster a dostatečně bychom neviděli.

Sejdeme se u vrátnice, Praha 2 - Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4243106&y=50.0720757&z=17&source=firm&id=419806&q=Hrdli%C4%8Dkovo%20muzeum%20%C4%8Dlov%C4%9Bka

Těším se na setkání,
Zuzana

Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz, tel. +420 603 400 184

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.


Ke dnešnímu dni je přihlášeno 31 účastníků.

1. Věra Kadochová2016-11-18 15:29:58
2. Barbora Dřevíkovská2016-11-18 15:30:27
3. Jiří Sýkora2016-11-18 15:30:47
4. Adéla Kněžínková2016-11-18 15:31:18
5. Kryštof Kněžínek2016-11-18 15:31:40
6. Sebastan Sedlár2016-11-18 15:32:28
7. Iva Berčíková 2016-11-18 15:38:41
8. Adéla Berčíková2016-11-18 15:39:03
9. Tomáš Cironis2016-11-18 15:56:35
10. David Knap2016-11-18 15:58:16
11. Kamila Pilařová2016-11-18 16:04:20
12. Veronika Hlavatá2016-11-18 16:08:00
13. Zdeněk Titl 2016-11-18 16:10:00
14. Tereza Čechová2016-11-18 16:45:55
15. Richard Unruh2016-11-18 17:07:22
16. Jana Unruhová2016-11-18 17:07:42
17. Tomáš Jehlička2016-11-18 17:07:46
18. Eliáš Unruh2016-11-18 17:07:55
19. Antonie Unruhová2016-11-18 17:08:13
20. Kamila Pospíšilová 2016-11-18 17:08:53

21. Lenka Jehličková2016-11-18 17:09:10
22. Marek Pospíšil2016-11-18 17:11:20
23. Nikola Svrčinová2016-11-18 17:32:47
24. Tomas Mechura2016-11-18 18:52:03
25. Tomas Mechura2016-11-18 18:52:15
26. Annelie Kadlecová2016-11-18 19:00:42
27. Zdenka Panikova2016-11-18 22:23:06
28. Mirka Synková2016-11-18 22:23:45
29. Mirka Synková2016-11-18 22:33:27
30. Katerina Zavadilova2016-11-19 16:25:21
31. Jan Zavadil2016-11-19 16:25:47