Detail akce

Sběratelé kostí 4

20.01.2017 17:00 - 19:00, Praha 2 - Hrdličkovo muzeum člověka – Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7
Jak lze z kosterních pozůstatků zjistit více informací o tom, komu patřily? Workshop povede zkušená antropoložka.

Účastníci se dozvědí řadu informací o lidské kostře a sami si ji sestaví.
Dozvíte se, jak rozeznat ženskou kostru od mužské, kostru mladého člověka od staršího nebo jaké lze na kostech pozorovat známky různých onemocnění, které člověk za života prodělal. Jednoznačně vhodné jako prevence, jak o sebe lépe pečovat! :-)
Workshop je vhodný také pro studenty se zájmem o biologii člověka.

Cena 100,- Kč za osobu, budeme platit až na místě.

U všech skupin platí, že 20 účastníků je maximum, budeme rozděleni kolem koster a dostatečně bychom neviděli.

Sejdeme se u vrátnice, Praha 2 - Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4243106&y=50.0720757&z=17&source=firm&id=419806&q=Hrdli%C4%8Dkovo%20muzeum%20%C4%8Dlov%C4%9Bka

Těším se na setkání,
Zuzana

Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz, tel. +420 603 400 184

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.