Detail akce

Vánoční besídka s turnajem v piškvorkách - Prostějov

09.12.2017 14:00 - 10.12.2017 09:00, Prostějov - Průchozí 2
Tradiční vánoční besídka MS Prostějov a širšího okolí spojená s turnajem ve stolních piškvorkách.

Zveme Vás na přátelské posezení v předvánočním období. Budeme povídat, hrát hry, jíst a pít, rozbalovat dárečky a také si zahrajeme piškvorky.

Akci zahájíme již v 10:33 v Aquaparku v Olomouci (kde se budeme koupat).
Od 14h se potom začneme veselit na adrese Průchozí 2, Prostějov, ČR.

Každý účastník si také tradičně připraví jeden hezky zabalený vánoční dárek v cenovém limitu do 63 Kč, který po příchodu vloží do VP pod stromeček. Při společném vánočním posezení si potom každý jeden dárek vylosuje a rozbalí.
Pokud budete chtít přespat, vezměte si, prosím, spací pytel a karimatku a připravte se na trochu méně pohodlí.

Vyhlašujeme tradičně soutěž v bramborových salátech. Řízky připravíme.
Můžete přinést nějaké to cukroví nebo ovoce.

Těší se na Vás Blumensteinovi

Tomáš Blumenstein, tblumen@mensa.cz
Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefon:
Turnaj v piškvorkách (3 pokročilý, 2 středně pokročilý, 1 začátečník, 0 nebudu hrát):
Název soutěžního salátu?:
Nocleh? (0/1):
Poznámka:

Odesláním této přihlášky udělujete souhlas se zpracováním a uchováním takto poskytnutých osobních údajů Mensou ČR. Poskytnuté údaje slouží pouze k organizačnímu zajištění výše uvedené akce, nebudou poskytnuty třetí osobě. Požádáte-li o jejich odstranění, budou po ukončení akce vymazány.
Souhlas udělujete na dobu neurčitou a jeho poskytnutí je dobrovolné. Právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů, jejich opravu, doplnění či likvidaci a práva při vzniku jiné než majetkové újmy při zpracování osobních údajů se řídí ust. § 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Vezměte na vědomí, že na akcích je obvyklé pořizování fotografií, ty bývají umístěny ve veřejné fotogalerii Mensy ČR, Vaše jméno a příjmení může být rovněž zveřejněno ve veřejném seznamu přihlášených.
Dle stanov Mensy ČR musí účastníci akcí respektovat pravidla stanovená organizátorem.Ke dnešnímu dni je přihlášeno 1 účastníků.

1. Tomáš Blumenstein2017-09-12 17:37:51