Detail akce

Přednáška "ČNB: modelování ekonomiky"

25.10.2017 17:30 - 19:00, Praha 8 - MATFYZ - MFF UK, Sokolovská 83, učebna K1
Jménem Mensa SIG Business Club si Vás dovolujeme pozvat na jednu z přednášek na MATFYZu, o které si myslíme, že by Vás mohla zajímat.

Anotace:
Česká národní banka využívá pro nastavení své měnové politiky komplexní prognostický aparát, založený na pokročilých ekonomických modelech. Jádrem těchto modelů jsou ekonomické teorie, které se snaží popsat chování ekonomických agentů. Co mají tyto modely společného s teorií optimálního řízení? Jakým způsobem můžeme odhadnout budoucí pozici ekonomiky v hospodářském cyklu? A co má společné určování pozice ekonomiky v hospodářském cyklu a nastavení měnové politiky s navigací raket?

O přednášejícím:
František Brázdik vystudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a pokračoval doktorským studiem na CERGE-EI v Praze. V současné době pracuje v České národní bance v odboru makroekonomických prognóz. Má též pracovní zkušenosti z Evropské centrální banky.
Více informací na www.karlin.mff.cuni.cz/mffseminar/brazdik.pdf

Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz, tel. 724744775

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.