Detail akce

Přednáška: Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT a ComAp

14.03.2018 07:45 - 10:30, Praha 6 - Národní Technická Knihovna v Dejvicích – vstup NTK 3, v 1. patře vedle Ballingova sálu
Zveme Vás na další snídani Byznys klubu Alumni ČVUT spolupořádané SIGem Business Club Mensy ČR.

Přednášející:
Ing. Libor Mertl – Společnost ComAp / MUVS (Masarykův ústav vyšších studií)
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.,- emeritní ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze (ÚTEF).
Detaily:
S Ing. Liborem Mertlem budeme hovořit o jeho studiu na ČVUT, jeho nadšení pro instituci “správní rada”, jeho výuce na MUVS (Masarykův ústav vyšších studií) kde vede předmět Marketing inovací / B2B marketing, ale hlavně o tom, jak vybudoval tak velkou a celosvětově úspěšnou společnost, jakou je ComAp.
Společnost ComAp založená absolventy ČVUT vznikla v roce 1991, dnes patří mezi světovou špičku v oboru řídicích systémů a monitoringu pro nezávislé zdroje výroby energie, jako třeba spalovací motory, dieselové centrály, kogenerační jednotky apod.
V druhé části zrealizujeme přednášku, kterou jsme v únoru museli pro nemoc odložit:
Budeme hovořit s Ing. Stanislavem Pospíšilem, DrSc., emeritním ředitelem Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze (ÚTEF), o výsledcích výzkumu, vývoje a aplikacích pixelových detektorů ionizujícího záření s vysokým rozlišením, ve kterých se ÚTEF stal uznávaným pracovištěm v širokém mezinárodním rozsahu.
Akce se koná ve středu 14.3.2018 od 7:45 v NTK
O přednášejících:
Ing. Libor Mertl - ComAp
Absolvent kybernetiky na ČVUT, nyní studuje Executive Coaching na Ashridge Business School.
Libor Mertl dříve zastával pozici generálního ředitele společnosti ComAp, v roce 2016 tuto roli přenechal Peteru Sandinovi a nadále je členem správní rady firmy.
Akademická diskuze:
Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc.
Stanislav Pospíšil stál u zrodu ÚTEF (Ústavu technické a experimentální fyziky), univerzitního pracoviště zaměřeného na fundamentální experimentální výzkum na poli subatomové fyziky a na aplikace osvojených metod pro potřeby výzkumu a vývoje na poli technických věd s přesahem do biomedicínských aplikací.
Ve své prezentaci představí Dr. Pospíšil hlavní výsledky dosažené v ÚTEF v posledních letech jako základ pro další diskuzi.
Ústav technické a experimentální fyziky
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT si v poslední době vysloužil zvláštní pozornost vědecké veřejnosti svými výsledky pozorování ve Vesmíru. Ty získává za pomoci svých šesti detekčních zařízení umístěných od října 2012 na mezinárodní vesmírné stanici ISS v rámci spolupráce s University of Houston a NASA, a detekčního zařízení SATRAM, které bylo vyvinuto na ČVUT, které již rok mapuje charakteristiky radiačních polí na oběžné dráze ESA satelitu Proba-V.

Vedle vesmírných aktivit se ÚTEF ČVUT soustřeďuje především na fundamentální výzkum na poli subatomové fyziky realizovaný převážně ve spolupráci s proslulými laboratořemi jako je CERN, SÚJV Dubna, Sudbury Neutrino Observatory (SNO), LSM Modane a další.

Mimo jiné se ÚTEF zabývá i nedestruktivním 3D zobrazování poruch materiálových struktur či měkkých tkání a malých zvířat pro potřeby biomedicínského výzkumu.

Na setkání se těší

Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz, tel. 724744775

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.