Detail akce

Přednášky dr. Šiklová, prof. Flegr, předání diplomů k Čestnému uznání

20.06.2018 17:30 - 20:00, Praha - ČVUT CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Dejvice, budova B, červená přednášková místnost


ještě před prázdninami stihneme jedno krásné setkání s osobnostmi, kterým Mensa ČR udělila diplomy za významný přínos inteligenci národa, propagaci duševní kultury a šíření dobrého jména České republiky ve světě a starší diplomy k Čestnému uznání budou předané oceněným, se kterými jsme se vzhledem k dalším povinnostem nestihli sejít na pravidelném předávání na Valných hromadách Mensy ČR.

Pozvání přijali
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., česká socioložka a publicistka,

prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., biolog, pedagog a spisovatel, který je známý svou prací v oblasti parazitologie a zejména v oblasti evoluční sociologie a psychologie a

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., významný český archeolog a egyptolog.

Přednášet budou PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. na téma Porovnání Pražského jara s Pařížským jarem
a prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. - téma ještě není upřesněno

Přednášky i předání diplomů se uskuteční v prostorách CIIRC ČVUT ve spolupráci s Petrem Štěpánem a Alumni ČVUT.

Těším se na setkání na akci,

Zuzana Šimková, zuzana.simkova@volny.cz, tel. +420 603 400 184

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.