Detail akce

Setkání s rektorem ČVUT

16.04.2019 17:00 - 19:00, Praha 6 - ČVUT CIIRC
Mensa ČR SIG Business Club ve spolupráci se Spolkem absolventů ČVUT si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na přednášku.
Název akce:
Setkání s rektorem ČVUT, Vojtěchem Petráčkem na téma
Jak vidím b

Kdy:
úterý, 16.4.2019 od 17.00 hod.

Kde:

ČVUT-CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6-Dejvice,
budova A, 3. patro v přednáškové místnosti A 303

Anotace:

- jaké jsou silné stránky ČVUT?
- co se nám daří?
- kde vidím potenciál?
- jak si můžeme vzájemně pomoci?

O přednášejícím:

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

Rektor Vojtěch Petráček si za svou kariéru prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika.
Vede vědecký tým pracující v experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké pracovníky.
Za činnost v oblasti detektorů také získal dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT v Praze.


Vstup:
pro členy Alumni ČVUT a Mensy po předložení průkazky zdarma.
Ostatní 50,- Kč


Detaily programu:
17.00 - začátek
19.00 – předpokládaný konec
19.00-20.00 – volná diskuze

Předpokládaný počet účastníků:
60-80

O pořadatelích:

Mensa ČR
Mensa je mezinárodní nezisková a apolitická organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma 2% populace. Má přes 130.000 členů ve sto zemích světa. Mensa ČR nabízí svým více, než 5.000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek a exkurzí. Především je ale zaměřena na vytváření přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje Kluby nadaných dětí a provádí testování IQ veřejnosti.

Alumni ČVUT
Posláním Spolku absolventů a přátel ČVUT je sdružovat lidi se zájmem o dění na nejlepší české technické univerzitě.
Cílem je udržovat kontakt s lidmi, ochotnými šířit její dobré jméno a různými formami ji podporovat. Propojováním s ostatními alumni spolky renomovaných českých a zahraničních univerzit navazovat kontakty.
S dalšími zájmovými organizacemi si vyměňovat zkušenosti a sdílet nabídky programů a výhod mezi členy. Postupně chce vytvořit široký okruh podporovatelů univerzity, obdobně jako je tomu u tradičních světových univerzit.

O místě konání:

CIIRC ČVUT
Jedním z hlavních cílů CIIRC je integrace informatického a kybernetického výzkumu a vzdělávání na ČVUT opírající se o návaznost na mimopražská centra, ale také o silné vazby s mezinárodními centry výzkumu.
CIIRC vytváří výzkumné a současně pedagogické pracoviště s vědeckou atmosférou, příjemnými podmínkami pro práci a v řadě oblastí přináší výsledky na úrovni světových špiček výzkumu.
Institut otvírá své dveře odborníkům z domova i ze světa, kteří se mohou stát součásti týmu v podobě pracovníka CIIRC ČVUT či s ním pouze spolupracovat. Velmi významná část spolupráce je navázána také s dalšími institucemi v rámci ČVUT, ale také s Akademií věd ČR, s průmyslem a podobně zaměřenými zahraničními institucemi.

Petr Štěpán, petr.stepan@mensa.cz, tel. 792309999

Přihlašování na tuto akci bylo ukončeno.