Deskohrátky - březen 2014

Vytisknout

Deskohrátky - pravidelná soutěž pro milovníky deskových her, logických úloh a přemýšlení nad nimi. Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk. Z došlých odpovědí členů i nečlenů Mensy losujeme každý měsíc výherce drobné deskové hry nebo jiné věcné ceny.

MLÝN

Mlýn patří k poměrně známým hrám s několikatisíciletou historií. Desku tvoří několik bodů a linií. V první fázi hry se na desku umisťují kameny. Již v této fázi hry může dojít k vytvoření mlýna neboli tří kamenů v přímé řadě na bodech spojených linií. Stane-li se tak, hráč, který mlýn vytvořil, může soupeři odebrat jeden z kamenů na desce, a to takový, který není součástí mlýna. Poté v tahu pokračuje soupeř. Po položení všech kamenů na desku se kameny posouvá na sousední body po linii a hráči se opět snaží o vytvoření mlýna a odebrání kamene soupeři. Kdo má jen dva kameny na desce, nebo nemůže pohnout žádným kamenem, prohrál. Před hrou je třeba se dohodnout, zda ten, kdo má jen tři kameny, s nimi může skákat na libovolný bod na desce a také, zda kameny, které jednou vytvořily mlýn, lze okamžitě použít, nebo zda je nutno s každým kamenem pohnout, aby mlýn na stejném místě opět platil.

 

První úloha: 
Pokud hrajeme obvyklejší variantu, kdy není potřeba pohnout všemi kameny, aby mlýn na konkrétní trojici bodů opět platil, lze vytvořit dvě řady, kde budou čtyři pevné kameny a pátý, který se bude mezi těmito dvěma řadami pohybovat a při každém tahu vytvoří mlýn. Jednou bude součástí řady A, podruhé bude součástí řady B. Kolik takových možností existuje? (Berte v úvahu jen základní možnosti, ne jejich zrcadlové varianty). 

 

Druhá úloha:
Stejně jako v šachu, dámě či piškvorkách lze vytvořit dvojitou hrozbu, tzv. vidličku. Opět nás zajímá, kolik takových základních možností existuje? 

 

Třetí úloha:
V situaci na obrázku je na tahu černý. Co je pro černého lepší, vytvořit mlýn dole na sloupci D, nebo se snažit zablokovat soupeře tahem b2-d2 nebo snad tahem b4-c4? Poraďte černému.

 

 

Čtvrtá úloha:
Bílý má položit na desku poslední kámen. V tuto chvíli je již jasné, kdo vyhraje. A to je i otázka pro Vás. Kdo je na tom lépe, černý nebo bílý?

 

 

Pátá úloha:
Do prázdných políček doplňte šipky. V poli A může být šipka vedoucí na jih (J), nebo jihovýchod (JV). Každá šipka ukazuje na jedno nebo více čísel. Políčka s čísly říkají, kolik šipek na ně ukazuje.

 

 

Přejeme příjemné luštění.

Úlohy připravuje Hana Kotinová a mezinárodní velmistr v duševních sportech David Kotin.

(Řešení zašleme účastníkům po skončení kola a zájemcům kdykoliv na vyžádání.)