Deskohrátky - květen 2014

Vytisknout

Deskohrátky - pravidelná soutěž pro milovníky deskových her, logických úloh a přemýšlení nad nimi. Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk. Z došlých odpovědí členů i nečlenů Mensy losujeme každý měsíc výherce drobné deskové hry nebo jiné věcné ceny.

TEEKO

Jednoduchá hra piškvorkového typu, jejímž autorem je John Scarne. Hraje se na desce 5x5 polí, každý hráč má 4 kameny. V první fázi hry hráči umisťují své kameny na desku a snaží se vytvořit některou z výherních pozic. Pokud se jim to nepovede, v další části hry posouvají v každém tahu jedním svým kamenem na sousední volné pole přímým i šikmým směrem, dokud některý z nich nedosáhne výherní pozice. Protože jde o hru piškvorkového typu, je jednou z možností postavení všech čtyř kamenů do řady, a to jak rovné, tak šikmé. To však není vše, neboť výherní formací je i čtvereček. 

Hrají se v podstatě dvě varianty, základní, kde je povolena pouze nejmenší velikost takového čtverce, tedy kameny jsou těsně u sebe. V pokročilejší variantě lze tvořit i větší čtverce, např. umístit své kameny do všech rohů herního plánu a tvořit i čtverce v úhlopříčkách. V neoficiální variantě pak můžete vyzkoušet tvořit čtverce naprosto libovolné, tedy např. umístit kameny do polí, které jsou od sebe vzdáleny na jeden skok šachového koně.

 

První úloha: 
Oba hráči mohou vyhrát ve dvou tazích. Jak mají hrát? 

 

Druhá úloha:
Dokáže modrý vytvořit výherní pozici ve dvou tazích? 

 

Třetí úloha:
Může si červený dovolit položit poslední kámen do pravého dolního rohu?

 

 

Čtvrtá úloha:
Kdo bude rychlejší – na kolik tahů dokážete vyhrát za červeného a na kolik za modrého?

 

 

Pátá úloha:
Který tvar či tvary nelze složit ze dvou pentomin tvaru T?

 

 

Přejeme příjemné luštění.

Úlohy připravuje Hana Kotinová a mezinárodní velmistr v duševních sportech David Kotin.

(Řešení zašleme účastníkům po skončení kola a zájemcům kdykoliv na vyžádání.)