Deskohrátky - leden 2015

Vytisknout

Deskohrátky - pravidelná soutěž pro milovníky deskových her, logických úloh a přemýšlení nad nimi. Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk. Z došlých odpovědí členů i nečlenů Mensy losujeme každý měsíc výherce drobné deskové hry nebo jiné věcné ceny.

ATAXX

Tuto hru lze hrát téměř na libovolně veliké desce, základní velikost, která se používá je 7×7 polí. Vybraná pole se někdy nepoužívají. Dva hráči mají po dvou kamenech, ty jsou umístěny křížem v rozích desky (tedy každý má jednu diagonálu). V každém tahu má hráč dvě možnosti. Buďto duplikovat některý ze svých kamenů nebo přeskočit o dvě pole dále. Nově vytvořený i přesunutý kámen jde vždy jen na volné pole na desce. Zároveň kámen, který vznikl, nebo ten, který byl přesunut na nové místo, obarví na svoji barvu všechny soupeřovy kameny nacházející se v těsné blízkosti, tedy sousedící s ním stranou nebo rohem. Vítězí hráč, který má po zaplnění celé desky více kamenů. Nemá-li jeden z hráčů možnost tahu, hra končí i dříve.

Příklad povolených tahů červeného hráče z výchozí pozice – vpravo dole duplikace (červený zůstane a jedno z oranžových polí zčervená), vlevo nahoře skok (červený se přesune).

První úloha:  

Červený na tahu. Půjdete vlevo nebo vpravo? Jaké bude skóre hry (v obou případech)?

 

 

Druhá úloha: 

Černá pole jsou nepřístupná, nejsou součástí desky. Červený je na tahu, nemůže duplikovat, jen přeskočit. Na desce jsou poslední dvě volná pole. Ze kterého pole skočíte, abyste dosáhli co nejvyššího skóre?

 

 

Třetí úloha:

Opět červený na tahu. Jakého nejvyššího skóre dokážete dosáhnout?

 

 

Čtvrtá úloha:

I zde je červený na tahu. Jak byste hráli?

 

 

Pátá úloha:

Máte dvoumiskové váhy bez závaží a 15 stejných koulí. Tedy skoro stejných, protože jedna je váhově odlišná, ale nevíte, zda je těžší nebo lehčí. Kolik vážení budete maximálně potřebovat, abyste odlišnou kouli s jistotou odhalili?

 

 

Přejeme příjemné luštění.

Úlohy připravuje Hana Kotinová a mezinárodní velmistr v duševních sportech David Kotin.

(Řešení zašleme účastníkům po skončení kola a zájemcům kdykoliv na vyžádání.)