Deskohrátky - březen 2015

Deskohrátky - pravidelná soutěž pro milovníky deskových her, logických úloh a přemýšlení nad nimi. Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk. Z došlých odpovědí členů i nečlenů Mensy losujeme každý měsíc výherce drobné deskové hry nebo jiné věcné ceny.

FOXY

Tato hra se hraje na desce 6x6 polí. V originále jsou rohy zaplněny, zbytek polí jsou dolíčky, které lze zaplnit jedním kamenem. Jeden z hráčů jako první tah umístí náhodně 11 neutrálních kamenů do některých dolíčků a dále umístí na dva protilehlé rohy věže z 11 modrých a 11 žlutých kamenů. Druhý hráč si zvolí barvu a pohne se svojí věží o libovolný počet polí rovně či šikmo. Následně první hráč řekne, zda barvy zůstanou, nebo zda chce výměnu. Pak až do konce hry hráči střídavě posunují věžemi, a kameny z věží postupně zapadávají do prázdných dolíčků. V okamžiku, kdy jednomu z hráčů zapadne jeho poslední kámen do dolíčku, je tento vítězem.

První úloha:  

Dvěma tahy se jako žlutý zbavte co nejvíce kamenů.

 

 

Druhá úloha: 

Oba hráči mají věž z 5 kamenů (šestý kámen je v dolíčku pod věží). Modrý je na tahu. Jak byste hráli? A co pak asi zahraje žlutý?

 

 

Třetí úloha:

Žlutý na tahu – jeho věž má 4 kameny + jeden v dolíčku, modrý má 3 kameny + jeden v dolíčku. Jak byste hráli?

 

 

Čtvrtá úloha:

Oba hráči mají ve věži 7 kamenů (žlutý má ještě kámen v dolíčku). Žlutý je na tahu. Jak byste hráli, a co pak asi zahraje modrý?

 

 

Pátá úloha:

Na libovolné černé pole postavte šachovou dámu (chodí rovně i šikmo o libovolný počet polí) a pěti tahy přejděte přes co nejvíc bílých polí. Po přechodu pole zčerná, takže vícenásobný průchod se počítá jen jednou.

 

 

Přejeme příjemné luštění.

Úlohy připravuje Hana Kotinová a mezinárodní velmistr v duševních sportech David Kotin.

(Řešení zašleme účastníkům po skončení kola a zájemcům kdykoliv na vyžádání.)